Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
III. Viktor Emánuel olasz király távirata II. Vilmos német császárnak a hármas szövetség felmondásáról
1915.05.03.

 Az Ausztria–Magyarország és a Szerbia közötti háború világháborúvá szélesedésekor, 1914. augusztus 2-án, Olaszország „dezertált” a hármasszövetségbõl, deklarálta a semlegességét, és háromnegyed éven át ki is maradt a háborúból. Ez alatt azonban titkos tárgyalásokat folytatott mindkét háborús hatalmi koalícióval a háborúba való belépése „áráról”. Az antant többet ígért, mint amit a központi hatalmaik ajánlhattak. 1915. április 26-án megkötötte a londoni szerzõdést az antant oldalán való hadbelépésérõl és annak feltételeirõl. A szerzõdés aláírása után az olasz diplomácia hozzálátott az Ausztria–Magyarországnak szóló hadüzenethez (1915. május 23.) vezetõ diplomácia lépések megtételéhez. Ezek sorában 1915. május 3-án formálisan felmondta az 1882-ben kötött hármasszövetségi szerzõdést. Ezt tudatta az olasz király a német császárral küldött táviratában. Azt is jelzi, hogy Németországgal nem kíván ellenséges viszonyba kerülni. A dokumentum zárójelben tartalmazza azokat a széljegyzeteket is, amelyeket II. Vilmos olvasás közben írt az olasz király táviratára. (H.J.)

 

Õfelsége Németország császárának

Éppen most kaptam meg a táviratodat. Mélyen fájlalom, hogy nem koronázta siker nemes erõfeszítéseidet, amelyekhez a mieink is csatlakoztak, annak érdekében, hogy elkerüljük Ausztria–Magyarország kezdeményezésének súlyos nemzetközi következményeit. Kormányom kezdettõl fogva tudtára adta [Vilmos széljegyzete: hazudik] kormányodnak és Ausztria–Magyarország kormányának, hogy – mivel jelenleg nem áll fenn a hármas szövetségi szerzõdésben meghatározott casus foederis – egész diplomáciai tevékenységét szövetségeseink jogos érdekei és a mi érdekeink támogatásának és a béke ügyéért folytatott munkálkodásnak szenteli.

Legszívélyesebb jókívánságaim õszinte kifejezését küldöm neked és Németországnak.

Testvéred és szövetségesed!

Viktor Emánuel

 

[Gazember! Arcátlanság!

 Vilmos.]

 

Forrás: Urbán Aladár [szerk.]: Nyugat-Európa és Amerika 1789–1918. Új- és legújabbkori egyetemes történeti szöveggyûjtemény. Tankönyvkiadó, Budapest, 1970. 1/2 köt. 804.

 

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius