Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
A Külügyminisztérium állásfoglalása az EU kormányközi megállapodásról szóló tárgyalásokról
2012.01.13.

Az Európai Tanács 2011. december 9-i ülését követően Brüsszelben munkához látott az ad hoc munkacsoport, amely azt kapta feladatul, hogy a tanács állásfoglalása alapján  készítse elő a gazdasági és monetáris unió megerősítéséről szóló kormányközi megállapodás kidolgozását. Az  ad hoc munkacsoport munkájának Magyarország is résztvevője. A Külügyminisztérium állásfoglalása egyrészt ezt a tényt jelenti be, másrészt tájékoztat a kormány és az Országgyűlés között e témában tervezett koordinációról, harmadrészt röviden rögzíti a kormány álláspontját a készülő kormányközi megállapodásról.   

A dokumentumközlés forrása: Kormányzat – Külügyminisztérium, http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/hirek/a-kulugyminiszterium-allasfoglalasa-a-kormanykozi-megallapodasrol-szolo-targyalasokrol

 

A Külügyminisztérium állásfoglalása a kormányközi megállapodásról szóló tárgyalásokról

2012. január 13.

Magyarország aktívan részt vesz a gazdasági és monetáris unió megerősítéséről szóló kormányközi megállapodás tervezetének tárgyalásával megbízott, Brüsszelben ülésező ad hoc munkacsoport munkájában.

A tárgyalásokon képviselt magyar álláspontról és a tárgyalások menetéről a magyar kormány folyamatosan tájékoztatja az Országgyűlés Európai ügyek bizottságát. A tervezet végleges szövegének ismeretében Orbán Viktor miniszterelnök együttesen tájékoztatja majd a Kormány álláspontjáról az országgyűlési képviselőcsoportok vezetőit, valamint az érintett országgyűlési bizottságok elnökeit, és eszmecserét folytat a megállapodással kapcsolatos magyar álláspontról. A Kormány rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlament magyar képviselőit a főbb uniós témák tekintetében.

Legközelebb – 2012. január 13-án – az EP szocialista frakciójához tartozó magyar képviselőket tájékoztatja. A kormányközi megállapodás 2012. március 1–2-ra tervezett aláírását megelőzően a Kormány vitát kezdeményez az Országgyűlés plenáris ülésén annak érdekében, hogy az határozatban rögzítse álláspontját. Az eddigi tárgyalások alapján megállapítható, hogy a magyar szempontból fontos kérdések tekintetében a tárgyalások kedvező irányba haladnak. Számunkra fontos, hogy a kormányközi szerződés az együttműködés azon területeire terjedjen ki, amelyek közvetlenül az euróövezetre vonatkoznak; ne ássa alá a belső piac egységét, legyen összhangban az Európai Unió alapszerződéseivel, eljárás- és intézményrendszerével. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy a kormányközi megállapodás az euróövezeten kívüli szerződő felek tekintetében csak az euróövezetbe való belépésük időpontjától kezdve lépjen hatályba. Alapvető fontosságú annak előírása a kormányközi szerződésben, hogy a megállapodás tartalma adott időn belül az Európai Unió alapszerződéseinek részévé váljon.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius