Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
A Szíriát Támogató Nemzetközi Csoport (ISSG) nyilatkozata
2015.11.14.

 

A 2015. október 30-i összejövetelük folytatásaként 2015. november 14-én újabb találkozót tartottak Szíriát Támogató Nemzetközi Csoportban (ISSG) diplomatái, az Arab Liga, Kína, Egyiptom, az EU, Franciaország, Németország, Irán, Irak, Olaszország, Jordánia, Libanon, Omán, Katar, Oroszország, Szaúd-Arábia, Törökország, az Egyesült Arab Emirátusok, az Egyesült Királyság, az ENSZ és az Egyesült Államok mint az ISSG képviselõi a szíriai konfliktusból való kibontakozás keresése érdekében.  A ISSG több kulcskérdésben közös megegyezésre jutott, ezekrõl nyilatkozatot fogadott el és tett közzé.

Forrás: Az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségének honlapja. In:  http://ircblog.usembassy.hu/

 

A SZÍRIÁT TÁMOGATÓ NEMZETKÖZI CSOPORT NYILATKOZATA

Posted on November 16, 2015 by admin

USA KÜLÜGYMINISZTÉRIUM | A Szóvivõ Hivatala | 2015. november 14.

A 2015. november 14-i bécsi találkozón az Arab Liga, Kína, Egyiptom, az EU, Franciaország, Németország, Irán, Irak, Olaszország, Jordánia, Libanon, Omán, Katar, Oroszország, Szaúd-Arábia, Törökország, az Egyesült Arab Emirátusok, az Egyesült Királyság, az ENSZ és az Egyesült Államok mint a Szíriát Támogató Nemzetközi Csoport (ISSG) annak megvitatására gyûltek össze, hogyan gyorsítsák fel a szíriai konfliktus befejezését. A résztvevõk egyperces csenddel emlékeztek meg a november 13-i párizsi, valamint a közelmúltban Bejrutban, Irakban, Ankarában és Egyiptomban történt borzalmas terroristatámadások áldozatairól. A résztvevõk egyhangúan a leghatározottabban elítélték ezeket az ártatlan civilek elleni brutális merényleteket és kiálltak Franciaország mellett.

Ezt követõen a résztvevõk konstruktív párbeszéd során tovább építették az október 30-i összejövetelen elért eredményeket. Az ISSG tagjai egyhangúlag sürgették, hogy vessenek véget a szíriai nép szenvedéseinek, Szíria fizikai elpusztításának, a térség destabilizációjának és a mindezek következtében a harcok által Szíriába vonzott terroristák számának növekedésének.

Az ISSG elismerte, hogy szoros kapcsolat van egy tûzszünet és a 2012-ben kiadott genfi záróközleményt követõ párhuzamos politikai folyamat között, és hogy mindkét kezdeményezésnek haladéktalanul tovább kell folytatódnia. Kinyilvánították elkötelezettségüket egy szíriaiak által vezetett és szíriaiak által elfogadott, a genfi záróközlemény teljességén alapuló politikai átmenet biztosítása mellett. A csoport több kulcskérdésben közös megegyezésre jutott.

A csoport megegyezésre jutott abban, hogy támogat egy országos tûzszünetet Szíriában és annak bevezetésén fog dolgozni, mihelyst a szíriai kormány és az ellenzék képviselõi megteszik a genfi záróközlemény alapján és az ENSZ fennhatósága alatt végrehajtandó átmenethez vezetõ kezdeti lépéseket. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) öt állandó tagja támogatásáról biztosította egy, az ENSZ által támogatott tûzszünet betartását ellenõrzõ misszióról – azokban az országrészekben, ahol az ellenõröket nem fenyegeti terroristatámadás veszélye -, valamint a politikai átmenetnek a genfi záróközleménnyel összhangban levõ folyamatának támogatásáról szóló határozatot.

Az ISSG minden tagja önálló országként és különbözõ hadviselõ felek támogatóiként is kötelezettséget vállalt arra, hogy minden lehetséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy az általuk támogatott, ellátott vagy befolyásolt csoportokat vagy egyéneket kötelezzék a tûzszünet betartására. A tûzszünet nem vonatkozna a Daesh vagy az al-Nuszra Front vagy bármely más olyan csoporttal kapcsolatos támadó vagy védekezõ cselekményekre, amelyeket az ISSG terroristáknak tart.

A résztvevõk üdvözölték Ban Ki Mun ENSZ fõtitkár nyilatkozatát, amellyel elrendelte, hogy az ENSZ gyorsítsa fel egy országos tûzszünet életbe léptetésének tervezését. A csoport egyetértett abban, hogy ezt az erõfeszítést az ENSZ vezesse, az érdekelt felekkel történõ konzultációk alapján, melyek során döntenek a tûzszünet követelményeirõl és körülményeirõl.

Az ISSG jelezte, kész azonnal lépéseket tenni a bizalomnövelõ intézkedések bátorítása céljából, amelyek hozzájárulnak a politikai folyamat mûködõképességéhez, és utat nyitnak az országos tûzszünet felé.  Ebben a kontextusban, és a bécsi nyilatkozat 5-ös cikkelyében leírtak szerint, az ISSG megvitatta annak a szükségességét, hogy lépésekre kerüljön sor annak érdekében, hogy Szíria egész területén biztosítani lehessen a gyors humanitárius segítséget az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) 2165 és felszólított arra, hogy tegyenek eleget a humanitárius segélyszállítmányok eljuttatására vonatkozó ENSZ kéréseknek. Az ISSG aggodalmát fejezte ki a menekültek és a lakhelyüket elhagyni kényszerült személyek sorsával kapcsolatban, és kinyilvánította annak elengedhetetlen szükségességét, hogy lehetõvé váljon biztonságos hazatérésük a nemzetközi humanitárius egyezmények szellemében, és a befogadó országok érdekeinek figyelembevételével. A menekültkérdés megoldása fontos része a szíriai konfliktus megnyugtató lezárásának. Az The ISSG ezen kívül ismét kinyilvánította, hogy a civil lakosságot és a humanitárius segítségnyújtókat érõ fegyveres támadások pusztító hatásúak, ahogyan azt a BT 2139-es számú határozata is leszögezi. Az ISSG megállapodott abban, hogy nyomást gyakorol a felekre, hogy azonnal fejezzék be az ilyen, a civil lakosságot nem megkülönböztetõ fegyverek használatát.

Az ISSG ismét aláhúzta a vonatkozó ENSZ BT határozatok tiszteletben tartásának fontosságát, beleértve az ENSZ BT 2199-es határozatát olaj, régiségek és túszok illegális kereskedelmének leállításáról, mely kereskedelembõl a terroristák húznak hasznot.

A 2012-es genfi záróközlemény értelmében, melyet belefoglaltak az október 30-i bécsi nyilatkozatba, valamint az ENSZ BT 2118-as határozatába, az ISSG megállapodott abban, hogy a lehetõ legrövidebb idõn belül formális tanácskozásra kell összehívni a szír kormány és az ellenzék képviselõit az ENSZ égisze alatt, mely tanácskozás céldátuma január 1. A csoport üdvözölte az ENSZ Szíria-ügyi különmegbízottjával, Staffan de Misturával és másokkal közös erõfeszítéseket, melyek arra irányulnak, hogy az ellenzék lehetõ legszélesebb körben képviseltesse magát ezen a tanácskozáson, és képviselõiket és azok tárgyalási pozícióját a szírek válasszák meg, hogy ezáltal elkezdõdhessen a politikai folyamat. A politikai folyamat minden résztvevõjének tartania kell magát az október 30-i tanácskozáson meghatározott irányelvekhez, beleértve az elkötelezettséget Szíria egysége, függetlensége, területi épsége és világi jellege mellett; a mellett, hogy az állam intézményei érintetlenek maradjanak; valamint a mellett, hogy minden szír jogait tiszteletben tartsák, etnikumra vagy vallásra és felekezetre tekintet nélkül. Az ISSG tagjai egyetértettek abban, hogy ezek alapvetõ elvek.

Az ISSG tagjai ismételten kinyilvánították a 2012-es genfi zárónyilatkozatban leírt átmenet iránti támogatásukat.  E tekintetben megerõsítették a fent leírtak szerinti tûzszünet támogatását, és egy olyan, szír vezetésû folyamat támogatását, mely, hat hónapon belül, hiteles, befogadó és világi kormányzást hoz létre, valamint meghatározza egy új alkotmány megszövegezésének menetrendjét és folyamatát. Az új alkotmány értelmében, 18 hónapon belül szabad és tisztességes választásokat írnának ki. A választásokat az ENSZ felügyelete alatt kell megtartani, a jó kormányzás kívánalmainak és a lehetõ legszigorúbb, átláthatóságra és elszámoltathatóságra vonatkozó nemzetközi normáknak megfelelõen, minden választásra jogosult szíriai bevonásával, beleértve a szír diaszpórát is.

Ami a terrorizmus elleni harcot illeti, a bécsi zárónyilatkozat 6. cikkelyével összhangban az ISSG ismét kinyilvánította, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa valamint a résztvevõknek az ENSZ BT által is elfogadott álláspontja szerint terrorista csoportnak nyilvánított Daesht, al-Nuszra Frontot és más terrorista csoportokat le kell gyõzni. A Jordán Hasemita Királyság beleegyezett, hogy segít kialakítani egy közös ismeretanyagot a hírszerzõ és katonai közösségben azokról a csoportokról és egyénekrõl, akiket esetlegesen terroristává kell nyilvánítani.  A feladat céldátuma az ENSZ égisze alatt megkezdendõ politikai folyamat kezdete.

A résztvevõk terveik szerint körülbelül egy hónap múlva ismét találkoznak, hogy áttekintsék a tûzszünet elérésére és a politikai folyamat elindítására tett erõfeszítések eredményeit.

Forrás: Statement of the International Syria Support Group |Office of the Spokesperson | Washington, DC | November 14, 2015

 

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius