Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Az euróövezeti csúcstalálkozón kiadott nyilatkozat
2012.06.29.

  • Megerősítjük, hogy elengedhetetlen a bankok és az államháztartások közötti ördögi kör megtörése. A Bizottság a 127. cikk (6) bekezdése alapján hamarosan javaslatokat fog benyújtani egy egységes felügyeleti mechanizmusra vonatkozóan. Felkérjük a Tanácsot, hogy e javaslatokat prioritásként kezelje és 2012 végéig vizsgálja meg. Miután létrejött az EKB részvételével működő, az euróövezetbeli bankokra vonatkozó hatékony és egységes felügyeleti mechanizmus, lehetőség nyílna arra, hogy az ESM hivatalos döntést követően közvetlenül tőkésítse fel a bankokat. Ez megfelelő feltételeken alapulna – ideértve többek között az állami támogatásokra vonatkozó szabályoknak való megfelelést –, amelyeknek intézményspecifikusnak, ágazatspecifikusnak, illetve a gazdaság egészére kiterjedőnek kell lenniük, és amelyeket egy egyetértési megállapodás tartalmaz majd. Az eurócsoport megvizsgálja majd az ír pénzügyi ágazat helyzetét annak érdekében, hogy tovább nőjön az eredményes kiigazítási program fenntarthatósága. A hasonló esetek kezelése megegyező lesz.
  • Sürgetjük azon egyetértési megállapodás mihamarabbi megkötését, amely a Spanyolországnak a bankszektor feltőkésítéséhez nyújtott pénzügyi támogatáshoz kapcsolódik. Újólag megerősítjük, hogy az ESM rendelkezésre állása előtt az EFSF biztosítja majd a pénzügyi támogatást, melyet a későbbiekben az ESM fog kezelni, annak szenior kategóriába sorolása nélkül.
  • Ismét kifejezzük, hogy határozottan elköteleztük magunkat az iránt, hogy minden szükséges intézkedést meghozzunk az euróövezet pénzügyi stabilitásának garantálása érdekében. Különösen a meglévő EFSF/ESM eszközöket fogjuk rugalmasan és hatékonyan felhasználni azon országok piacainak stabilizálására, melyek betartják az országspecifikus ajánlásokat és egyéb kötelezettségeiket – a meghatározott időpontokat is –, melyeket az európai szemeszter, a Stabilitási és Növekedési Paktum és a túlzott egyensúlyhiány esetén követendő eljárás keretében vállaltak. E feltételeket egyetértési megállapodásban fektetjük le. Üdvözöljük, hogy az EKB hozzájárult ahhoz, hogy az EFSF/ESM megbízottjaként hatékonyan és eredményesen piaci műveleteket végezzen.
  • Felkérjük az eurócsoportot, hogy ezeket a döntéseket 2012. július 9-ig hajtsa végre.

Forrás:Az Európai Tanács honlapja. In: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/12/7&format=HTML&aged=0&language=HU&guiLanguage=en

 

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius