Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
22. szám (2010)E-KÖNYVTÁR

TÓTH MIKLÓS

Afrikai menekültproblémák nemzetközi kezelése. Az UNHCR tevékenységének korlátai a kenyai szomáli menekültprobléma tükrében

Az afrikai kontinensen jelenleg 2 millió fõ kénytelen idegen országban, jellemzõen megalázó körülmények között várni arra, hogy megoldódjon az a válság, ami miatt otthagyta lakhelyét. A menekültek védelmére és támogatására, valamint a menekültproblémák felszámolására jött létre immár hat évtizede az ENSZ Menekültügyi Fõbiztossága (UNHCR). A dolgozat ennek a szervezetnek a mûködési kereteit, érdekeit és korlátait hivatott megvizsgálni a kenyai szomáli menekültprobléma tükrében, jelezve egyszersmind, hogy a feltárt jelenségek nagy része nem Kenya-specifikus, hanem sok esetben általános afrikai viszonyokat is elénk tár. A kenyai-szomáli esettanulmányt nem véletlenül, hanem annak fontossága és relevanciája miatt választottam: egyike a leghosszabb ideje tartó afrikai menekültproblémáknak, a kenyai az UNHCR legköltségesebb afrikai menekültmissziója, illetve a kelet-afrikai országban található a világ legnagyobb menekülttábora is, ami a dolgozat központi témája.

A dolgozatban arra keresem a választ, hogy melyek azok a gátló tényezõk – a kenyai állam és a nemzetközi közösség részérõl –, amelyek az UNHCR-t mindezidáig megakadályozták abban, hogy betöltse eredeti szerepét, azaz hogy a menekültek támogatása mellett valódi tartós megoldásokat találjon ki és hajtson végre. Ennek fényében pedig azt kutatom, hogy a menekültprobléma felszámolásának kudarca – illetve ennek felismerése, ha volt egyáltalán ilyen – vezetett-e a Fõbiztosság politikáinak bizonyos fokú átgondolására, a szervezeten belüli prioritások elmozdulására.

A dolgozat témája sosem volt aktuálisabb. Egyrészt, mind többet hallunk a médiában az Európába érkezõ (afrikai) menekültekrõl, a jelenség alól – aminek a volumene várhatóan csak növekedni fog a fokozódó afrikai elsivatagosodás miatt – egyre kevésbé tudjuk kivonni magunk. Másrészt, Szomália továbbra is a nemzetközi politika egyik neuralgikus pontja, noha egyelõre közvetlen nyugati beavatkozás nélkül dúl a polgárháború. Legújabb fázisában a mérsékelt muszlimokat tömörítõ kormány (az Afrikai Unió katonai missziójának támogatásával) harcol a radikális, az al-Kaidával is kapcsolatot tartó iszlamistákkal – immár négy éve, egyhangúan, lényegi változások nélkül. Ezen a közeljövõben változtathat mind a szomáliai kormány hónapok óta ígért nagyszabású, megsemmisítõ erejû csapása, mind a radikálisok egyre erõteljesebb offenzívája a szomáliai fõvárosban. Akárhogy alakulnak azonban a szomáliai erõviszonyok, egy látványos változás – akármilyen irányú is legyen – egybõl megmutatkozik a kenyai menekülthelyzeten is. Így valószínûsíthetõ, hogy a problémakör további érdekes kutatásokat enged majd a jövõben.

Letölthető publikációk:

Afrikai menekültproblémák nemzetközi kezelése999 KBPDF dokumentum2010.09.07.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius