Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
18. szám (2010)E-KÖNYVTÁR

MÉSZÁROS ESZTER

Rasszizmus és nemzetközi migráció összefüggései Németországban és Nagy-Britanniában

Dolgozatomban kísérletet tettem a rasszizmus sajátosságainak prezentálására Németországban és Nagy-Britanniában. Úgy érzem, az adatok alapján sikerült bebizonyítani azt az összefüggést, miszerint a nemzetközi migráció alanyainak fokozatosan növekvõ száma, vagy a többségi társadalomban kitett magas aránya feléleszti a szélsõjobboldali pártokat, Németországban az NPD-t, Nagy-Britanniában pedig a BNP-t, és ezzel párhuzamosan - a szélsõjobboldali erõk szerepvállalása által – folyamatosan növekedést mutat mindkét országban a rasszista alapú erõszakos esetek száma. Mi áll ennek a hátterében? Retorikájuk és ideológiájuk két ellentétes képet mutat. A bevándorlókat teszik meg bûnbaknak, õket nevezik meg a társadalmi, gazdasági problémák felelõseinek, amelyekkel – legfõképpen gazdasági válság idején – képesek a társadalomra hatást gyakorolni, és felhívni a figyelmet arra, hogy a bevándorlók magas száma, miért nem kedvez az államnak. Ezzel a retorikával képesek legitimálni létezésüket, azonban az álarcuk mögött a valós ideológiájuk tükrözõdik, ami a legkeményebb rasszizmust hordozó elveken, vagyis a náci ideológián nyugszik.

A dolgozat elején feltett kérdésemre, vagyis hogy fog – e, és ha igen, meddig fognak folytatódni a rasszista alapú erõszakos esetek a bevándorlókkal, menekültekkel szemben, a következõ válaszokat adom. A probléma abban rejlik, hogy amíg lesznek bevándorlók, amíg nõ az etnikai kisebbségek száma a két országon belül, addig mindig ki lesznek téve az általuk irányuló, neonácik általi erõszaknak. Persze nem lehet ilyen sarkalatosan felfogni a kérdést, mert a rasszizmust számos más tényezõ is stimulálja – ilyenek a gazdasági válságok idõszaka, amikor a társadalom jobban fogékony a bevándorlók elleni retorikára -, de ha csak abból indulunk ki, hogy õket lehet „elõvenni”, és negatívan beállítani, akkor ez csak abból a ténybõl fakad, hogy élnek abban az országban.

Letölthető publikációk:

Rasszizmus és nemzetközi migráció összefüggései Németországban és Nagy-Britanniában1.1 MBPDF dokumentum2010.09.01.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius