Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Orbán Viktor miniszterelnök felszólalása az Európai Parlamentnek a magyarországi helyzetről szóló vitájában
2012.01.18.

A dokumentumközlés forrása: Orbán Viktor honlapja http://www.orbanviktor.hu/beszed/az_europai_elvek_alapjan_szerveztuk_at_magyarorszagot

Az európai elvek alapján szerveztük át Magyarországot

Orbán Viktor felszólalása az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban

2012. január 18.

Mélyen tisztelt Elnök Úr!

Köszönöm, hogy fél évvel a magyar elnökség után ismét itt lehetek Önök között. Mindig öröm egy parlamentben felszólalni, mert bármilyen is egy intézményrendszer, demokrácia mégis a parlamentben működik, a parlament a demokrácia szíve. Magam is így gondolom, ezért 1990 óta parlamenti képviselő vagyok. Köszönöm Schulz elnök úrnak, hogy lehetővé tette a mai itt létemet. Hálás vagyok a dán elnökségnek, amely nem emelt kifogást, sőt támogatta azt. És köszönöm Barroso elnök úrnak a bátorító szavait is.

Azért jöttem el ma ide, Önök közé, mert azt a hírt kaptam, hogy Önök Magyarországról kívánnak tárgyalni. Úgy gondoltam, helyes, hogyha az Önök rendelkezésére állok, és első kézből értesülhetnek Magyarország kormányának szándékairól. Indokolt a jelenlétem a mostani Magyarországot körülvevő fölfokozott érdeklődés mellett, amikor az európai gazdasági válság miatt egyébként is feszült a hangulat. Engedjék meg, hogy elmondjam Önöknek, hogy nem lep meg az a felfokozott érdeklődés, amely körülveszi Magyarországot. Nálunk átfogó, mély, nagyszerű és izgalmas megújítás történt az elmúlt másfél évben. A megújítás indokolt és sürgető volt. 2010-ben hazánkat a gazdasági összeomlás fenyegette. A tízmilliós országunkban kevesebb, mint három millió adófizető tartotta el az országot, többen éltek állami pénzből, mint a gazdaságból, paramilitáris szervezetek működését a jog nem szankcionálta, hazánk a gazdasági összeomlás és tragédia szélén volt. Óriási munkát végeztünk az elmúlt másfél évben. Erre a munkára mi büszkék vagyunk. Bár bőven vannak még komoly gazdasági nehézségeink, most először Magyarországon a költségvetés az európai normák szerinti stabil költségvetésnek tekinthető; az államadósságot csökkentjük, a fizetési mérlegünk tartósan pozitív, törvényen kívül helyeztük és fölszámoltuk a paramilitáris szervezeteket, ezért ma Magyarországon minden kisebbség védelmet élvez, ideértve a nemzeti kisebbségeket, a romákat és a zsidó kisebbséget is, s a magyar kormány ezeket a kisebbségeket mindig meg fogja védeni a jövőben is. Másfél év alatt megalkottunk egy új alkotmányt, 25 sarkalatos törvényt és 339 egyéb törvényt. Másfél év alatt 365 törvényt alkottunk meg. Strukturális reformot hajtottunk végre. Újjászerveztük a kormányzati rendszert, az önkormányzati rendszert, a közigazgatási rendszert, az igazságszolgáltatási rendszert, az oktatási rendszert, az egészségügyi ellátást, az adó- és közteherviselési rendszert, a nyugdíjrendszert és a szociális ellátás rendszerét. Mindent átszerveztünk, ami Magyarországon államadósságot termelt. Természetesen ez érdeksérelemmel, lobbi érdekek, üzleti érdekek és nagy üzleti erőcsoportok érdekének megsértésével is járt. Elég, ha Önök a bankadóra vagy a nagy cégeket terhelő magyar válságadóra gondolnak.

Az 1949-es kommunista alkotmány helyett – utolsóként a volt megszállt országok közül – új alkotmányt hoztunk létre. Szeretném világossá tenni az Önök számára, hogy Magyarország megújítása és átszervezése az európai elvek és az európai értékek alapján történt. Támaszkodtunk az Európai Unióhoz tartozó tagállamok bevált gyakorlataira és az Európai Unió alapdokumentumaira is. Ilyen mértékű és ilyen tempójú átalakítás mellett természetesnek tekintem, és Magyarországon mindenki természetesnek tekinti, ha vitás kérdések is fölmerülnek. A mai napon levelet küldtem Barroso elnök úrnak. Kifejeztem azt a véleményemet, hogy a bizottság által felvetett problémák könnyen, egyszerűen és gyorsan orvosolhatók, a jövő héten esedékes találkozónktól pedig gyors eredményeket remélek. Egyúttal szeretném tájékoztatni a tisztelt parlamentet, hogy a bizottság által nekünk elküldött és eddig jogilag kifogásolt szakaszok közül egyetlenegy sem érinti a magyar alkotmányt. Hiába írnak az újságok mást, egyetlen kifogás sem támadt a magyar alkotmány tavaly április 25-én elfogadott szövegével szemben. Az alkotmányt az előző év április 25-én fogadtuk el. Az alkotmányhoz kötődő Átmeneti rendelkezések közül ért kettőt a bizottság részéről, s az Átmeneti rendelkezések ezen két kifogásának orvoslására rendelkezésre állunk, de szeretném jelezni, hogy ez idáig a magyar alkotmány egyetlen szakaszát sem vonta senki semmilyen természetű jogi kétely alá. Meggyőződésem szerint ez jól is van így.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Hálás vagyok Önöknek, hogy mindezt elmondhattam. Arra kérem Önöket, hogy azt a nagy átalakítást és átszervezést, amelyet most fejezünk be Magyarországon, legyenek kedvesek, és az európai értékek jegyében támogassák a jövőben is. Magyarország számít az Európai Parlament támogatására.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius