Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 BESZÁMOLÓ

DOMONKOS ENDRE

Válasz a „Nemzetközi autonómia-modellek és kisebbségi kérdés. A katalán regionális autonómia és tapasztalatai” című PhD- disszertáció bírálói által megfogalmazott felvetésekre

A szerző e helyen is szeretné kifejezni köszönetét a doktori értekezés bírálóinak a dolgozat értékelésével kapcsolatosan tett észrevételeikért. A bírálatok olvasása megerősítette a szerzőt abban, hogy a több éven át zajló spanyol és katalán autonómiával kapcsolatos kutatásainak eredményei hozzájárulnak az autonómia lehetőségeinek jobb megértéséhez és ahhoz, hogy a katalán autonómiához vezető út tanulságait fel lehessen használni a Kárpát-medence anyaországon kívül elhelyezkedő magyar diaszpóra érdekérvényesítése során. A bírálók, mint a spanyol szakterület legkiválóbb hazai szakértői véleményükkel és gondolataikkal hasznos útmutatást nyújtanak a disszertáció során elért eredmények jobb értelmezéséhez.

Letölthető publikációk:

Válasz az opponensi véleményekre382 KBPDF dokumentum2011.03.02.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius