Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

M. SZEBENI GÉZA

A negyedik lovas

 Negyven év. Negyven éve, 1972. október 5-én jelent meg a francia politika porondján újnáci beszédével és programjával Jean-Marie Le Pen, a Front national (FN) atyamestere. Ez idáig (az Action française-t kivéve) ez az egyetlen politikai formáció a francia jobboldali radikalizmus történetében, amelyik ilyen hosszú, négy évtizeden átívelõ jelenlétre volt képes. Ennek a figyelemre méltó teljesítménynek az „értékébõl” semmit nem von le az a tény, hogy az Európai Unió régi demokráciáinak többségében szintén meglehetõs virulenciával mûködnek szélsõjobboldali radikális politikai alakzatok, némelyikük akár kormánykoalíció tagjaként is képes hallatni a hangját, több-kevesebb sikerrel merítve a jobboldali radikalizmus, vagy akár a fasizmus elfeledettnek hitt örökségébõl. A hajdani, hullahegyeket eredményezõ gondolatok új erõre kapnak, s a jobboldali radikális rendszerkritika igyekszik alternatívát kínálni a parlamenti demokráciával szemben, amely csak nagy nehézségekkel – ha egyáltalán – képes válaszolni a hiperliberális tõke (és következményei), a globalizáció, a munkanélküliség, a delokalizáció, a piac mindenhatósága, a hazai gazdasági tevékenység védelmének eltûnése, a szociális háló szövetének ritkulása, a szegénység, vagy éppen a bevándorlás jelentette kihívásokra. Mindehhez – fõleg az Európai Unió keleti peremvidékén – hozzájárul az elképesztõ méretû korrupció, a gátlástalan kizsákmányolás, az állami segédlettel felhalmozott, szemérmetlen nagyságú magánvagyonok tömege, stb.

A szélsõjobboldali radikális rendszerkritika izmosodásához minden bizonnyal az is hozzájárul, hogy a nagy termelõeszközök társadalmi tulajdonlásán alapuló rendszerek bukásával a baloldali radikalizmus súlyos sebeket kapott, a kommunista pártok marginalizálódtak, eltûntek. Ennek következtében a munka világának egy része számára a jobboldal szélén található a hiperliberális tõke és vonzatai elleni radikális alternatívát kínáló fellépés egyetlen hiteles szereplõje. (Arról nem beszélve, hogy szalonképességüket csak erõsíti némelyik konzervatív párt velük való összekacsintása). Nem véletlen, hogy a 2012. évi francia elnök-, majd parlamenti választásokon a Parti socialiste nem egy alkalommal beszélt a Front national mögött álló „megtévesztett” tömegekrõl.

Letölthető publikációk:

A_negyedik_lovas689 KBPDF dokumentum2012.12.06.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius