Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
56. szám (2012)E-KÖNYVTÁR

TÓTH BARBARA

A nemzeti identitás törésvonalai a mai Olaszországban

Olaszok Olaszország nélkül. Történelem és identitás; Nemzet nélküli Olaszország? Egy problémás identitás geopolitikája; Megosztott Olaszország. Egy nemzet meggyötört tudata; Olaszország nem létezik – néhány önkényesen kiragadott cím az elmúlt 15 év számtalan hasonló témájú könyve és tanulmánya közül. A gazdag olasz és angol nyelvû szakirodalom azt igazolja, hogy az olasz identitás még napjainkban is olyan problematikus jelenség, mely mind a politikai elit és az értelmiség, mind az olasz nép körében komoly feszültségeket és konfliktusokat generál, valamint közvélemény-kutatásokra és más forrásokra támaszkodó vizsgálatok, interdiszciplináris elemzések elkészítését sürgeti. Napjaink turbulens világában a nemzeti identitást a regionalizmus formájában alulról, a globalizáció által pedig felülrõl érõ, egyre erõsödõ kihívások egy meglehetõsen aktuális problémát vetnek fel, melynek tanulmányozása különösen érdekes és fontos egy olyan ország esetében, ahol a nemzeti identitás mindig is a szakadék szélén egyensúlyozott. A téma a tavaly 150. születésnapját ünneplõ Olaszország körül kialakult viták fényében most különösen aktuális.

Szakdolgozatom célja az, hogy bemutassa az olasz nemzeti identitás töredezettségének történelmi okait és századunkban is tapasztalható következményeit, végezetül pedig rátérjen az olasz és az európai identitás létrehozásának párhuzamaira. Ennek során – a politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális sík együttes jellemzésével – igyekszem átfogó képet nyújtani az olasz identitás különbözõ aspektusairól. Tisztában vagyok vele, hogy a választott téma igencsak széles kérdéskört ölel fel, aprólékos jellemzéséhez egy doktori disszertáció terjedelme is kevésnek bizonyulna; éppen ezért a vizsgálódást igyekszem kizárólag az identitás problematikájára és az egyes összefüggések bemutatására korlátozni. Az olasz identitás egyes szegleteit sok tanulmány vizsgálta már, különbözõ területeinek, elemeinek összességét, azok kölcsönhatásának és interakciójának bemutatását azonban csak kevesen tûzték ki célul, ráadásul Magyarországon a kérdés meglehetõsen gyér figyelmet kap. Munkám újszerûségének tartom azt, hogy az olasz identitás teljességében való vizsgálata mellett kitérek az európai identitás életre hívásának és az olaszok megalkotásának hasonlóságaira.

Szakdolgozatommal azt a hipotézist szeretném igazolni, mely szerint a leglényegesebb identitáselemek vitathatósága vagy hiánya ellenére is beszélhetünk olasz identitásról, melynek mibenléte épp sokszínûségében, nem létezõ egységében keresendõ. Az olasz nemzeti identitás rendhagyó, ám alapjában véve nem létezik olyan nemzeti identitás, amelyet konvencionálisnak nevezhetünk. Az identitás konstruálásának folyamata nemzetalatti (Padánia, Katalónia), nemzeti (Olaszország) és szupranacionális (Európai Unió) szinten is hasonló lépéseket követ, hosszú távú eredményességéhez azonban olyan alapokra van szükség, amelyre építeni lehet.

Letölthető publikációk:

Grotius_E-Konyvtar_541.4 MBPDF dokumentum2012.09.13.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius