Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

KISS J. LÁSZLÓ

Globális pénzügyi válság a geopolitikai változások tükrében

A pénzügyi ágazat válságából az egész világgazdaságra kiterjedő és a második világháború óta legsúlyosabb gazdasági recesszió a maga utóhatásainak teljességében még nem bontakozott ki. Nem kérdéses, hogy az 1989 utáni globális korszak egész világrendszerre kiható szisztemikus válságával állunk szembe. Nyilvánvaló, hogy a válság természetének és hatásainak megítélésében több a kérdés, mint a válasz. Hogyan változtatja meg a pénzügyi és gazdasági válság a politikát és a geopolitikát? Vajon annak hatásai a pozitív és negatív színenergiák értelmében a már meglévő tendenciákat erősítik, vagy azok egy új paradigmatikus átalakuláshoz vezetnek? Számolhatunk-e azzal, hogy a válság a nyugati ipari országok szerepének gyengüléséhez és ezzel a nemzetközi hatalom és a nemzetközi rendszer fenntartási költségeinek újraelosztásához vezet? Vajon felgyorsul-e a folyamat, amelynek során a második világháborút követő fejlődéstől eltérően az Egyesült Államok és Európa domináns hatalmi tényezőkként már nem képesek a nemzetközi rendszer játékszabályait „egyedül” meghatározni? Vajon a növekedési zónák átrendeződése és a válság költségeinek eloszlása miként érinti a közép-kelet-európai régiót? Vajon az út a „periféria centrumától a centrum perifériáig”, vagy a „ félperiáfiától a félperiferiáig” vezet? Vajon a válság elvezet-e az állam és a nemzetközi szervezetek szerepének, egy új intézményi architektúrának a global governance értelmében megvalósuló megerősödéséhez, s a kapitalizmus megújulásához? Jelen esszé, azoknak az elemzéseknek a számát gyarapítja, amelyek polémikusan néhány időközi következtetésre tesznek kísérletet és a globális válság néhány geopolitikai következményét kívánják számba venni.

Letölthető publikációk:

Globális pénzügyi válság a geopolitikai változások tükrében128 KBPDF dokumentum2009.02.14.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius