Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

KÖRNYEI ÁGNES

A kulturális diplomácia tegnap és ma

 

A XX. században, különösen az elmúlt évtizedekben mind nyilvánvalóbbá vált, hogy a nemzetközi kulturális kapcsolatok az államok közötti és a nemzetközi erõviszonyok változásainak egyre jelentõsebb tényezõje. A „nemzetköziesedés”, a globalizáció kihat a különbözõ országok minden egyes létszférájára: gazdasági, politikai és szociális fejlõdésükre egyaránt. De a kultúra természeténél fogva sokkal nehezebben homogenizálható, befolyásolható, mint pl. a gazdaság, erõsebb ellenállást tanúsít az egységesítõ-integráló tendenciákkal szemben, így kulturális téren a nemzetköziesedés sajátos törvényszerûségek szerint megy végbe.

A kulturális érintkezés egyik formája a nemzetközi rendszer szereplõi között létrejövõ spontán kapcsolat, egy másik pedig a tudatos, intézményesített kulturális kapcsolat. A spontán létrejövõ együttmûködés lehet egyoldalú vagy kölcsönös, míg az intézményesített kulturális kapcsolatok alapvetõen kölcsönösségen alapuló viszonyt jelentenek. A nemzetközi kulturális kapcsolatok fogalma mindkét érintkezési formát magában foglalja, míg a szûkebb, tudatos kapcsolatépítést nemzetközi kulturális együttmûködésként írjuk le. Ez utóbbin belül helyezzük el a kulturális diplomáciát, a kormány hivatalos politikáját. A XIX. század második feléig az állami politika csak nagyon ritkán alkalmazta tudatosan a nemzetközi kulturális érintkezést, ezért a jelen dolgozat alapvetõen a nemzetközi kulturális együttmûködés késõbbi idõszakával, a kulturális diplomácia kifejlõdésével foglalkozik.

 

Letölthető publikációk:

A-kuluralis-diplomacia-tegnap-es-ma765 KBPDF dokumentum2015.03.13.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius