Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

KÖRNYEI ÁGNES

Az Európán kívüli regionális kulturális együttműködés eszköztára

A kulturális együttmûködés napjainkban már a nemzetközi politika alapvetõ része, a „globális kulturális tájkép az elmúlt évtizedek alatt gyors változásokon ment keresztül” . A kulturális miniszterek nemzetközi keretek között is találkoznak, például 2017-ben a G7 országok kulturális miniszterei Firenzében tárgyaltak, a harmadik Edinburgh-i Nemzetközi Kulturális Csúcstalálkozó  2016-ban volt, a BRICS kulturális miniszterek tiencsini találkozója 2017 júliusában zajlott. Az államok közötti kulturális kapcsolatok erõsítése regionális szinten is megjelent, hiszen az segíti integrációjukat, támogatja egy kedvezõ légkör kialakítását a gazdasági és politikai együttmûködéshez és hozzájárul a régió elismertségének növeléséhez a világban. Ma már kimutatható, hogy a kifejezetten nyelvi vagy kulturális alapon létrejött kormányközi szervezeteken túl az általános, politikai céllal létrehozott regionális szervezetek is felhasználják a kultúra dimenzióját az együttmûködésben.

A kultúra területén az Európa Tanács abszolút normavezérnek tekinthetõ, több évtizedes intenzív munka adja annak alapját illetve az EU egy speciális entitás, amely éppen nemrég  adta ki a kulturális külkapcsolati stratégiájának alapelveit. Továbbá egyfajta munkamegosztás is kialakulhat a két szereplõ között (pl. filmtámogatás terén (az Európa Tanács inkább a filmek finanszírozását (Eurimages), míg az Európai Unió azok terjesztését támogatja), sokszor az EU átvesz egy kezdeményezést az Európa Tanácstól (pl. Európai Örökség Napok) vagy akár más szervezettel is összefognak egy területen (pl. a Ljubljana Folyamat , amely a délkelet-európai kulturális örökség megõrzését célozza). Az ET és az EU mûködését a kultúra területén számtalan tanulmány vizsgálta és vizsgálja, annak még tömörített bemutatása is szétfeszítené jelen elemzésünket. Most kifejezetten az Európán  kívüli regionális szervezetek kulturális együttmûködésére koncentrálunk, mert annak hazai irodalma még rendkívül hiányos, másrészt így még általánosabb következtetéseket lehet megfogalmazni. Természetesen teljességre nem törekedhetünk már csak terjedelmi okokból sem, csupán példákat emelünk ki e szervezetek tevékenységébõl. 

Letölthető publikációk:

Az Európán kívüli regionális kulturális együttműködés eszköztára522 KBPDF dokumentum2017.12.19.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius