Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 SZÓCIKK
háborúindítás joga (ius ad bellum)

ius ad bellum: a háborúhoz való jog, háborúindítás joga, A háborúindítást évszázadokon át az állam természetes jogának tekintették: semmiféle nemzetközi jogi tilalom nem korlátozta az államot, hogy törekvéseit háború útján érvényesítse, az első világháború előtt a nemzetközi jog nem ismerte a háború tilalmát. A jogtudósok ugyan különbséget tettek az igazságos és igazságtalan háború között, és a jus ad bellumot csak az igazságos háború esetében ismerték el, ezek a tanítások azonban nem nagyon befolyásolták az államok magatartását. A XX. század elejére a technika fejlődésével, a fegyverek pusztító erejének megsokszorozódásával megnőtt ugyan a háborúindítás kockázata, de még mindig csak a hadviselés szabályozása ( → ius in bello), a háborús szenvedések csökkentésére irányuló törekvések vezettek nemzetközi jogi szabályozáshoz. - Majd a második világháború utáni világban, a nemzetközi jogi rendszer (amely az ENSZ Alapokmányára támaszkodik) két kivétellel megtiltotta a nemzetközi kapcsolatokban a fegyveres erő alkalmazását. Fegyveres erő bevetését csak az önvédelem és az ENSZ BT által elrendelt fegyveres kényszerintézkedés indokolhatja. (Az Egyesült Államok által az utóbbi években szorgalmazott „humanitárius intervenció" és „egyoldalú fellépés" doktrínái a társadalomtudósok és a nemzetközi jogászok körében erősen vitatottak, még nem épültek be a nemzetközi jogba.) - A mai világban a háború jogszerűségének eldöntését megnehezíti, hogy sokszor nem két állam részese a konfliktusnak, hanem egyik oldalon állam, a másik oldalon nem állami szereplő áll, márpedig a nemzetközi jog általában két állam között értelmezi a háború, a katonai erőszak és az önvédelem fogalmát. (HJ)

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius