Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 RECENZIÓ
Békés Csaba
A kádári külpolitika és a nyugati szociáldemokrácia

(SIMON ISTVÁN: Bal-kísértés. A kádári külpolitika és a nyugati szociáldemokrácia)

A nemzetközi kutatások alapján az is egyre világosabb, hogy az ötvenes évek közepétől a keleti blokk politikájának, és magának a kelet–nyugati viszonynak az alakításában a Varsói Szerződés egyes tagállamai, különösen Lengyelország, Magyarország, Románia és az NDK sokkal jelentősebb szerepet játszottak, a szövetségen belül sokkal komolyabb konfliktusok és lobbi küzdelmek zajlottak, mint azt korábban, a Moszkva melletti állandó kiállást és az egységet hangoztató nyilatkozatok alapján gondolni lehetett.

Simon István könyve szinte még teljesen feltáratlan területet, az MSZMP és a nyugati szociáldemokrácia viszonyát dolgozza fel az enyhülés időszakában, mindenekelőtt a hetvenes évekre koncentrálva. A téma jelentőségét nagyban növeli az a tény, hogy az MSZMP, amely korábban is jó és gyakran bizalmas kapcsolatokat ápolt főleg a nyugat-európai szociáldemokrata pártokkal, 1975-től hivatalosan is megbízást kapott a szovjet blokktól (s így természetesen Moszkvától) a nyugati szociáldemokráciával való viszony alakítására vonatkozó közös stratégia kidolgozására. A korszak fő szovjet külpolitikai projektje ugyanis a második világháború utáni európai status quo legalizálása, azaz az 1945-ös határok végleges elismertetése volt, s ebben a másik oldalon elsősorban a nyugat-európai szociáldemokrata pártok támogatására számítottak. Az MSZMP politikájának vizsgálatán keresztül így lényegében az egész szovjet blokk politikájába is bepillantást kapunk.

Letölthető publikációk:

A_kadari_kulpolitika347 KBPDF dokumentum2012.10.15.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius