Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 RECENZIÓ
Szabó Viktor
A Páneurópa-mozgalom

(NÉMETH ISTVÁN: Az Európa-gondolat történetéből. R. N. Coudenhove-Kalergi Páneurópa Uniója)

 

A történetírás az 1306 és 1945 közötti évekbõl összesen 182 európai egyesítési tervet jegyzett fel, amelyek a nagyobb gazdasági térség várha­tó gazdasági elõnyei mellett számottevõ politikai és szellemi–ideológiai indokokkal magyarázták az összefogás szükségességét.

A 20. századi európai egyesítési törekvésekbõl kiemelkedik az osztrák Richard N. Coudenhove-Kalergi (1894–1972) sokrétû tevékenysége, aki zseniális különcként, idealistaként, az 1920-as évektõl szinte vallásos fanatiz­mussal szervezett „pártok feletti tömegmozgalmat” az európai államok egyesülése érdekében. A Páneurópa Unió alapítójának nagy része volt abban, hogy az Európa-eszme, amely a késõ középkor óta vízióként létezett, a két világháború között európai kormányok programja lett, majd egyengette az egységes Európa 1945 utáni útját. A Páneurópa Unió kétségtelenül minden idõk legeredetibb és legragyogóbb Európa-szervezete volt.

Németh István 1997-ben egy cikksorozatban, majd 2001-ben az Európa-tervek 1300–1945. Visszapillantás a jövõbe címû tanulmány- és dokumentumkötetében (ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2001. 632 old.) „emelte be” hazánkba és ismertette a nálunk sokáig tabunak számító Coudenhove-Kalergi tevékenységét és munkáit. Most pedig kézbe vehetjük 228 oldalas kötetét, amelyben 90 oldalon összegzi a „Páneurópa-gróf” tevékenységét, majd pedig 23 dokumentummal hozza „testközelbe” mozgalmának nézeteit.

Letölthető publikációk:

A-Paneuropa-mozgalom689 KBPDF dokumentum2014.10.09.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius