Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 KÖZLEMÉNY

MAGYARICS TAMÁS

Partnerek és szövetségesek. Mérlegen a magyar–amerikai kapcsolatok a rendszerváltozás után

 

Magyarország és az Egyesült Államok partnerek és szövetségesek alapvetõ stratégiai érdekeiket és értékeiket tekintve. Mindkét ország hisz abban, hogy a legtágabb értelemben vett biztonságban egy, a békés nemzetközi kapcsolatokon, a törvények uralmán, valamint az emberi és polgári jogok érvényesülésén alapuló világban élhetnek. Ebben a globális keretben specifikus érdekekkel és értékekkel is rendelkeznek az Atlanti Közösség tagjaiként. Ezek közé tartozik, többek közt, a törekvés arra, hogy ez a terület fenntartsa, sõt adott esetben növelje, a világ más régióival vívott versenyben globális pozícióit az élet minden területén. Természetesen, ideális esetben ez a versengés win-win helyzetet eredményezhetne, ám számos ok, például az erõforrások véges volta miatt, sok esetben inkább a nulla összegû játékelmélet szabályai érvényesülnek a nemzetközi kapcsolatokban. Az Egyesült Államok legalábbis a második világháború óta „európai hatalom” is, jóllehet gyakorlatilag már a 20. század kezdete óta egyre meghatározóbb Európa életében, ha kezdetben közvetett szerepet is játszott. Ha még tovább lépünk, akkor minden túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy az Egyesült Államok minimum „tiszteletbeli” kelet- és közép-európai hatalom is egyben. Amerika nem csupán a kommunizmus visszaszorításában játszott meghatározó szerepet, de kulcsszereplõ volt az 1989-1990-es és utána következõ politikai, gazdasági és társadalmi átmenetben. A közös érdekek és értékek intézményes formát is öltöttek: a nagy számú multinacionális szervezet közül, amelyekben a magyar és az amerikai munkatársak egymás mellett dolgoznak, talán, mint legfontosabbat, a NATO-t lehet kiemelni. Az Atlanti Szövetség, gyakorlatilag az amerikai elrettentõ erõ jelenti a végsõ biztonsági garanciát Magyarország számára és, vitán felül áll, hogy az Egyesült Államok „nélkülözhetetlen nemzet”, ha másban nem, de ebben az értelemben mindenképpen. 

 

Letölthető publikációk:

Partnerek-es-szovetsegesek707 KBPDF dokumentum2014.10.19.

GROTIUS KÖNYVTÁR


Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2018 Grotius