Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 BESZÁMOLÓ
Beszámoló Molnár Tamás: A nemzetközi jogi eredetű normák beépülése a magyar jogrendszerbe című PhD-értekezésének nyilvános vitájáról

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2013. február 27-én lezajlott Molnár Tamás A nemzetközi jogi eredetû normák beépülése a magyar jogrendszerbe címû PhD-értekezésének nyilvános vitája. A disszertáció a Kar Doktori Iskolában készült, a jelölt témavezetõje Valki László professor emeritus (ELTE) volt. A Kar Doktori Tanácsa az értekezés bírálatára Sulyok Gábort (habil. egyetemi docens, Széchenyi Egyetem ÁJK) és Szalayné Sándor Erzsébetet (habil. egyetemi docens, PTE ÁJK) kérte fel. A bíráló bizottság tagjai voltak: Dezsõ Márta (egyetemi tanár, ELTE ÁJK, a bíráló bizottság elnöke), Kovács Péter (alkotmánybíró, egyetemi tanár, PPKE JÁK, a bizottság titkára), Vörös Imre (professor emeritus, MTA Jogtudományi Intézet) és a két opponens.

A nyilvános vita az egyetem doktori szabályzatának megfelelõen lezajlott. A bíráló bizottság a disszertációt és a védést a következõképpen értékelte:

„Molnár Tamás értekezése sikeres és magas színvonalú munka, amely jól bemutatja a vizsgált kérdéskört és összességében megalapozott, megfelelõen kiemelt következtetésekre jut. A szerzõ magabiztosan kezeli a jogszabályi hátteret és a tudományos szakirodalmat, sok megfontolásra érdemes szempontot fogalmaz meg. Nyilvánvaló az olvasó számára, hogy a szerzõ elkötelezett elemzõje választott témájának. Széleskörû hazai és nemzetközi szakirodalomra támaszkodik, jól hasznosítva és továbbgondolva az olvasottakat. Szerzõ témaválasztása és idõzítése is kétséget kizáróan aktuális. Eddigi publikációs tevékenységével és jelen dolgozatával is igazolta kutatói jártasságát és képességeit.

Kritikai észrevétele a bizottságnak, hogy egyes elméleti következtetések mélyebb összehasonlító jogi alátámasztást igényeltek volna. Új tudományos eredményként minõsíti a bizottság a vonatkozó alkotmánybírói gyakorlat részletes, kimerítõ és aktualizált elemzését.

A bizottság mindezek alapján „summa cum laude” minõsítéssel javasolja a jelölt számára a PHD fokozat odaítélését.”

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius