Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

MAGYARICS TAMÁS

Az Egyesült Államok szerepvállalása az 1945 utáni világrend kialakításában

 

Az erőegyensúlyi szempontokon túl az Egyesült Államok történetében meghatározó szerepet játszó liberalizmus természete is döntően hozzájárult Washington globális hegemón aspirációihoz. A liberalizmus egyik legjobb amerikai ismerője, Louis Hartz szerint a liberalizmus bizonytalan abban, hogy az amerikai belpolitikában valóban domináns-e vagy sem. Ebből következően az amerikai liberalizmus mint politikai filozófia intoleráns a rivális politikai ideológiákkal szemben – ezt a tényt akár a liberalizmus paradoxonjának is nevezhetjük. A liberalizmus az Egyesült Államokban kizárólag csak úgy tarthatja meg pozícióit, ha külföldön hegemonikus szerepre tesz szert. Ebből következően az amerikai liberalizmushegemonikus ideológia az Egyesült Államokon belül, és a hegemónia ideológiája külföldön. A liberális internacionalizmus ilyen módon válhatott a birodalmi/hegemonikus külpolitika ideológiai támaszává, illetve kapcsolta össze az amerikai külpolitika kapcsán olyan sokat emlegetett értékeket az érdekekkel.

A tanulmány az OTKA "A hegemónia gyakorlata " című kutatásának egyik résztanulmánya.

Első közlésben megjelent az MKI-tanulmányok, 2011/21. számában

Letölthető publikációk:

Az Egyesült Államok szerepvállalása666 KBPDF dokumentum2011.09.02.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius