Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
29. szám (2011)E-KÖNYVTÁR

SZŰCS ANITA

„Szabadság, egyenlőség, testvériség” és a rasszizmus: muszlimok Franciaországban

Franciaországban vallási hovatartozás szerinti hivatalos népszámlálást nem végeznek, de a különféle becslések 3,7és 6 millió közé teszik a Franciaországban élõ muszlimok számát. Ez a 60 milliós Franciaország lakosságának durván 5-10%-át teszi ki. A francia belügyminisztérium a 4,1 millióttekinti irányadó számnak. Az iszlám, a hívek becsült számát tekintve Franciaország második legnagyobb vallása. Franciaország a „szabadság, egyenlõség, testvériség”, az emberi szabadságjogok szülõföldje, mégis ha muszlimokról esik szó, a legtöbb embernek a 2004-es fejkendõtörvény, és a peremkerületekben folyó zavargások rasszista felhangjai jutnak eszébe.

Jelen tanulmány középpontjában a társadalmi integráció kérdése áll: hogyan valósulhat meg egy nem európai közösség és az európai társadalmak, szûkebben véve a francia társadalom együttélése. Következetesen együttélésrõl és nem asszimilációról, integrációról, vagy beilleszkedésrõl beszélünk. Az együttélés fogalma mélyreható kölcsönösséget feltételez. A muszlimoknak be kell illeszkedniük egy adott társadalmi keretbe, a francia társadalmi keretnek pedig a befogadással alakulnia kell. A kölcsönösség átalakulást tételez fel mindkét fél részérõl. A két oldal egymással szembeni várakozásai alapján Franciaországban a laicitás teljesen új értelmet kell, hogy kapjon, a muszlimoknak pedig az iszlám francia ágát, az islam à la française-t kell kialakítaniuk.

Letölthető publikációk:

Muszlimok Franciaországban1.1 MBPDF dokumentum2011.01.10.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius