Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 KÖZLEMÉNY

EGEDY GERGELY

Közpolgári konzervativizmus? A civil társadalom a poszt-thatcheri brit konzervativizmusban

A társadalmi felelősségvállalás a konzervativizmus lényege – fogalmazta meg „ars poetica”-ját David Cameron, Nagy-Britannia új miniszterelnöke. Ez az álláspont igencsak eltér azoktól a prioritásoktól, amelyek Margaret Thatchernek és követőinek a „neokonzervativizmusát” jellemezték, ezek ugyanis az individualizmust és a gazdasági sikerre való törekvést állították a középpontba. Cameron nem hagyott kétséget afelől, hogy módosítani kíván, méghozzá alapvetően, az addigi hangsúlyokon. „A nyolcvanas években Margaret Thatcher rendbe tette a széttört gazdaságot (broken economy), a 21. század első évtizedeiben mi Nagy-Britannia széttört társadalmát (broken society) szeretnénk rendbe tenni” – e szavakkal jelölte meg a legfontosabbnak ítélt feladatát Cameron, aki 2005 decemberében vette át a Konzervatív Párt irányítását. Míg elhíresült nyilatkozatában Thacher azt állította, hogy nincs is olyan dolog, hogy társadalom, ő egyértelműen kijelentette: „Van olyan dolog, hogy társadalom, de az nem azonos az állammal”. Ezzel pedig egyszerre határolta el magát a thatcherista felfogástól, amely mindent a piacra bízott, és az Új Munkáspárt államközpontú szemléletétől. A (civil) társadalom új prioritásként való megjelenítése újfajta viszony kialakítását ígéri az államhoz és a piachoz, s ez számos izgalmas – a magyar politikai gondolkodás érdeklődésére is számot tartó - elvi dilemmát felvet.

Vajon milyen előzményei vannak a jelentősnek és érdekesnek ígérkező hangsúly-váltásnak? A Cameron által felkarolt eszmék nem gyökértelenek: a brit politikai konzervativizmus „fősodra” fokozatosan több ponton is szakított a thatcheri örökséggel. Vagy óvatosan, látványos gesztusok nélkül, túllépett rajta…

Letölthető publikációk:

Kozpolgari_konzervativizmus493 KBPDF dokumentum2012.05.16.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius