Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1244 (1999) sz. határozata Koszovóról (1999. 06. 10.)
1999.06.10.

1998-1999 telén a koszovói konfliktus tovább éleződött. Kialakult a nyugati hatalmak döntése, hogy katonai erővel beavatkoznak. 1999. március 24-én a NATO megkezdte a Jugoszlávia elleni légitámadásait. Az elszigetelődött Szlobodán Milosevics kormánya 78 napi bombázás után meghátrált és június 9-én elfogadta a G8-ak május 6-i rendezési tervét, amelyen az 1999. június 10-én elfogadott 1244 (1999) sz. ENSZ BT határozat alapult, lényegében azt hagyta jóvá.

A határozat hivatkozik a korábbi BT-határozatokra, a G8-ak májusi petersbergi rendezési tervére, valamint a rambouillet-i záróokmány alapelveire. Kivonulásra szólítja fel a jugoszláv erőket Koszovóból (jelenlétük az emlékhelyek védelmére és aknamentesítésre korlátozódik), de lehetőséget ad arra, hogy bizonyos feltételek teljesülésével azok meghatározott számban visszatérhessenek. Ugyanakkor elrendeli az albán demilitarizálást is. A KFOR-t koalíciós jellegűvé alakítja (bár gyakorlatilag ezután is megmaradt a NATO-túlsúly) és felállítja a nemzetközi civil igazgatásért felelős ernyőszervezetet, az UNMIK-ot (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo). A nemzetközi civil közigazgatás célja a végső rendezést szolgáló politikai folyamat megindulása, a menekültek mihamarabbi visszatérése és a gazdasági stabilizáció lett.

A határozat lezárta a NATO légiháborúját, Belgrád gyakorlatilag elvesztette Koszovót.  A határozat rendelkezései ugyanakkor kettősséget mutatnak, mivel amellett, hogy hitet tesz Jugoszlávia területi integritása mellett, Koszovónak pedig csak lényegi autonómiát („substantial autonomy”) és tényleges önkormányzatiságot („meaningful self-administration”) ígér. Tulajdonképpen Koszovót Jugoszlávia részeként határozatlan ideig nemzetközi igazgatás (NATO protektorátus) alá helyezte.

A BT határozatát az elfogadását követően azonnal és később még inkább nagy nemzetközi politikai és nemzetközi jogi vita kísérte, amely különösen felújult miután Koszovó 2008. február 17-én egyoldalú lépésre szánta el magát: deklarálta függetlenségét Szerbiától.

A határozatot újra közreadja Grolmusz Viola Csilla.

Az angol nyelvű közlés forrása: Az ENSZ honlapja  http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/172/89/PDF/N9917289.pdf?OpenElement

A magyar nyelvű fordítást lásd - http://epa.oszk.hu/00000/00036/00070/pdf/100-109.pdf.

Letölthető publikációk:

Az_ENSZ_BT_1244_(1999)_sz._határozata23 KBPDF dokumentum2011.09.26.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius