Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

NÉMETH ISTVÁN

A népi birodalom álma a „Harmadik Birodalomban”

 

1933-ban a diákok és a végzõs hallgatók jutottak hatalomra Németországban. Származási sokszínûségüket elfedte a nemzetiszocializmus szociál-romantikus, s egyúttal technicista-modernista utópiája. Az „ifjúság” élcsapatának érezték magukat. A nemzetiszocializmust ezért jó okkal lehet az ifjúság diktatúrájának nevezni, amely néhány éves rombolását tekintve a 20. század legsikeresebb generációs mûve volt.

A náci mozgalom fiatal híveit a most vagy soha mentalitás hatotta át. A náci hatalomátvétel idõpontjában Joseph Goebbels 35, Reinhard Heyrich 28, Abert Speer 27, Adolf Eichmann 26, Josef Mengele 21, Heinrich Himmler és Hans Frank 32 éves volt. Az öregek generációjához tartozó Hermann Göring éppen 40. születésnapját ünnepelte. Goebbels még a háború alatt is azt írta, hogy Németországot ma ifjúsága vezeti.

A fiatal németek többsége számára a nemzetiszocializmus nem diktatúrát, némaságot és elnyomást, hanem szabadságot és kalandot jelentett. Magukat modern, a közösségi tettek emberének tekintették. Megbízatásaikat nagy közösségi feladatnak, kihívásnak tekintették, amelynek végrehajtása során megkaptak mindent, amit az emberek ilyen életkorban szívesen látnak: egyéni felelõsséget és szabályozatlan viszonyokat, amelyek az úttörõket rögtönzésre kényszerítik, s folyamatosan kipróbálhatják szellemi és testi képességeiket.

A rendkívüli tempó, a fiatalos, lázas, kollektív, felkavaró, meggondolatlan cselekvés ma nehezen érthetõvé teszi a nácizmus rövid tizenkét évét. A német társadalom rendkívüli energiáit az ellentéteknek a vezetés által táplált egységébõl merítette: a racionális és emocionális politikai szükségletekbõl, az új és régi elitbõl, a népbõl, pártból és bürokráciából. Hitler kombinálta a nemzeti újjászületést a bukás rizikójával, a közösségi lelkületû osztályharmóniát a munkamegosztó megsemmisítés erõszakával. A nemzetiszocializmus új Németországa az ideológiailag másik oldalon állóknak is esélyt kínált, hogy békét kössenek a „Harmadik Birodalommal”.

 

Letölthető publikációk:

A_nepi_birodalom533 KBPDF dokumentum2012.12.10.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius