Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

VÁSÁRHELYI ÁRPÁD

Az olasz baloldali pártok választási eredményei az EP-választásokon, a kezdetektől az első köztársaság végéig

Habár 1969. március 11-én az olasz kommunisták elsõ alkalommal foglalhattak helyet a strasbourgi parlamenti patkóban, közvetlen EP-választásokat csak 1979-ben rendeztek elõször, vagyis a nemzeti többpárti delegálás nem a közvetlen választások kezdetétõl datálható. A vizsgált történeti idõszak úgy került meghatározásra, hogy az teljes mértékben lefedje az olasz elsõ köztársaság idejére esett európai parlamenti választások mindegyikét: az elsõ közvetlen EP-választásoktól kezdõdõen, az 1989-es EP- választásokig, ugyanakkor csak azokat az EP-választásokat górcsõ alá véve, amelyek már közvetlen választással – és nem kormányok általi delegálással – kerültek megalakításra.

Felhasználva a történeti módszer és a kvantifikatív összehasonlító elemzés adta lehetõségeket a kutatás egyik célja jellemzõen történeti összehasonlítás jellegû: az olasz – klasszikusnak mondott – baloldali pártok, különösen az Olasz Szocialista Párt (Partito Socialista Italiano – PSI), az Olasz Kommunista Párt európai parlamenti választásokon való részvételének, elért eredményeinek ismertetése és azok diakronisztikus összehasonlítása. Mindezek idõközönként szembeállításra kerülnek az országos parlamenti választásokon elért részvéteki arányokkal és a pártok által elért eredményekkel is. A dolgozat összegzi egyrészt a választási részvételi arányokat, másrészt az egyes politikai pártok és választási formációk elért eredményeit. Amennyiben szükséges, úgy az elért eredmények általános politikai-gazdasági hátterét is vizsgálja: az olasz gazdasági csoda (boom economico) politikai összefüggéseit, az „ólom-évek” (anni di piombo) történéseit, a balközép blokk kialakulásától egészen az ötpárti blokkig (pentapartito), majd azt követõen is. Jelen tanulmány nem törekszik a teljes történeti-politikai háttér feltárására, amely befolyásolta a választási eredményeket, csupán egy-egy olyan momentumot emel ki, mely valamilyen szempontból jelentõsnek tekinthetõ. A kutatási célok elérése érdekében a diakronisztikus szemléletû genetikus módszer kerül alkalmazásra. Ennek elemei lesznek: a pártok hatalmi helyzete, európai parlamenti választásokon elért eredményeik és azok változásai, a pártok támogatói körének alakulása. További eleme a munkának az esetlegesen elérhetõ adatok gyûjtése és feldolgozása, kronológiai összeállítása, így összehasonlító elemzés is történik választási eredmények, pártkonstrukciók sikerességének vonatkozásában.


 

Letölthető publikációk:

Az-olsz-baloldali-partok-valasztasi-eredmenyei850 KBPDF dokumentum2014.10.04.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius