Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 BESZÁMOLÓ

KUTASI GÁBOR

Beszámoló Kozenkow Judit Rendszerváltás, intézmények és gazdasági növekedés. Az intézmények szerepe Lengyelország és Magyarország gazdasági teljesítményében 1990 és 2010 között c. doktori értekezésének nyilvános vitájáról

A Budapesti Corvinus Egyetemen 2012. január 23-án lezajlott Kozenkow Judit Rendszerváltás, intézmények és gazdasági növekedés. Az intézmények szerepe Lengyelország és Magyarország gazdasági teljesítményében 1990 és 2010 között c. PhD-értekezésének nyilvános vitája. A disszertáció a Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolában készült, a jelölt témavezetője Benczes István (PhD) volt. A BCE Társadalomtudományi Területi Doktori Tanácsa az értekezés bírálatára Nagy Sándor Gyulát (PhD) és Wisniewski Annát ( PhD). A bíráló bizottság tagjai voltak: Bod Péter Ákos (CSc), a bíráló bizottság elnöke), Palánkai Tibor (MHAS), Kengyel Ákos (PhD), Ludvig Zsuzsa (PhD),  Kutasi Gábor (PhD, a bíráló bizottság titkára) és a két opponens.

A nyilvános vita az egyetem doktori szabályzatának megfelelően lezajlott. A bíráló bizottság a disszertációt és a védést a következőképpen értékelte: „A jelölt képes összefüggő gazdasági problémák megfogalmazására és elemzésére a gazdasági sikerrel, az intézmények hatásával kapcsolatban. Elméletileg szélesen megalapozott a dolgozat, amelyre a hipotézisek épülnek. Logikus, következetes, gondolatébresztő. A bizottság hiányérzetét fejezi ki a hipotézisek igazolásának levezetése kapcsán. Árnyaltabb elemzés lett volna szükséges az országméret, demográfia, adósságkezelés, devizás adósság, munkaerő-mobilitás stb. témakörében. A statikus elemzés helyett dinamikus szemléletre lett volna szükség. Magyarország esetében több magyar forrás is használható lett volna. Előfordulnak felületes megjegyzések. Az informális intézményi hatások mérésére tett kísérelt korreláció-számítás formájában értékes és egyedi része a dolgozatnak.”

A bíráló bizottság „cum laude” minősítéssel javasolta a PhD-fokozat megadását a BCE Társadalomtudományi Területi Doktori Tanácsának.

Az értekezés bekötött példánya megtekinthető a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának olvasótermében és elektronikus változata a http://phd.lib.uni-corvinus.hu/594 címen.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius