Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 SZÓCIKK
Németország politikai pártjai

Németország államformája szövetségi köztársaság, mely az 1990. október 3-i újraegyesítés óta 16 tartományból épül fel. A tartományoknak jelentős súlya van a német alkotmányozás rendszerében. Befolyásukat a kétkamarás parlament felsőházában a Bundesratban (Szövetségi Tanács) érvényesíthetik. A parlament alsóháza a Bundestag, amely alapvetően 598 fős, de a többletmandátumok miatt jelenleg 613 képviselő vesz részt a munkájában.

A német pártrendszer 1945 utáni fejlődését négy szakaszra oszthatjuk: (1) A kialakulás (1945-1953). Ebben az időszakban alakultak ki a ma is releváns pártnak számító CDU, CSU, FDP, valamint újjászerveződhetett a SPD is. Az NDK területén 1946-ban megalakult a SED. (2) A koncentrálódás (1953-1976). Ebben az időszakban az uniópártok és az SPD közel azonosan szerepeltek a választásokon. Programjuk is egyre inkább közeledett egymáshoz. Azt, hogy ki fog kormányt alakítani, az FDP döntötte el, ő volt a mérleg nyelve. Kivételt 1966-69 jelentett, amikor nagykoalíciós kormányzás folyt.(3) Az átalakulás (1976-1990).1980-ban megalakult a Die Grünen (Zöldpárt), mely 1983-ban a Bundestag-ba is bejutott. Az újraegyesítést követően pedig a SED utódpártja, a PDS lépett fel új erőként.(4) A centripetális szakasz (1990- ). A német parlament, az újraegyesítést követően alapvetően nem változott. A nyugatnémet pártok összeolvadtak keletnémet testvérpártjaikkal, így a nyugatnémet pártrendszer terjedt át a keleti területekre is. Kivételt a PDS jelent, melynek támogatottsága inkább keleten jelentős. Jellemző továbbá, hogy a két nagy párt mellett, a három kisebb is egyre biztosabban lépi át az 5%-os küszöböt.

Németország pártrendszerére a mérsékelt pluralizmus jellemző. Szövetségi szinten öt releváns párt található.

Letölthető publikációk:

Németország politikai pártjai96 KBPDF dokumentum2008.04.24.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius