Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 KÖZLEMÉNY

FIZIKER ROBERT

Áldozat vagy csatlós? Az anschluss vitás kérdései

 

Az anschluss-szal kapcsolatos egyik nézõpont a Német Birodalom által kikényszerített annexióra, Ausztriának és az osztrákoknak az agresszív német imperializmus „elsõ áldozataként” való bemutatására helyezi a hangsúlyt. Ezzel szemben a korban, sõt részben ma is sokan a hõn óhajtott, az ausztriai németek akaratának teljességgel megfelelõ anschluss eljövetelérõl beszélnek. Ezen két, párhuzamosan futó interpretáció mellett ma, amikor Ausztria természetes jelenség, a múlt árnyalt bemutatása és kritikus szemlélete került elõtérbe, ez a szembenézés – bár már két évtizede tart – még korántsem ért véget. Ausztria 2005-ben emlékezett a Harmadik Birodalom összeomlására, az osztrák államszerzõdés aláírására, illetve az Európai Unióhoz való csatlakozás évfordulójára. Ugyanakkor az év elején végzett közvélemény-kutatás adatai szerint az osztrákok 55%-a, a harminc éven aluliak 72%-a nem tudta, mit is ünnepeltek. 2006-ban Heinz Fischer köztársasági elnök úgy vélekedett, hogy az osztrákok „milliónyi, hõsiességgel és vétkekkel, kollaborációval és elutasítással, bátorsággal és gyávasággal teli külön-külön életutat jártak be… Nem lehet helye sem az általános elítélésnek, sem az általános felmentésnek. Vállalnunk kell a differenciálás sokkal fáradságosabb útját, az egyéni felelõsséget, a bocsánatkérés és a megbocsátás és mindenekelõtt a jövõt szolgáló tanulás útját.”

A 2008 februárjában készült felmérés szerint az osztrákok többsége szeretné lezárni hazája történelmének a náci uralomhoz kapcsolódó fejezetét; a családokban egyre kevesebb szó esik az anschlussról (1988: 10%, 2008: 7%). Egyre kevesebben gondolják, hogy a legtöbb ember kívánságának megfelelõen történt a csatlakozás a Német Birodalomhoz (1988: 50%, 2008: 38%; a fiatalok körében 30, az egyetemet végzetteknél 54%). Az eseményekrõl szóló tájékoztatást pedig egyre többen érzik objektívnak (1988: 20, illetve 32%), de ugyanennyien továbbra is egyoldalúnak.

Letölthető publikációk:

Az-anschluss-vitas-kerdesei627 KBPDF dokumentum2013.03.07.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius