Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

ROSTOVÁNYI ZSOLT

Irak: az iszlám és a politikai hatalom viszonya

Az iszlám világ sok más országától eltérően cseppet sem egyszerű a mai Irak viszonyainak a bemutatása. 1980 óta Irak három háború közvetlen részese volt, s a legutóbbi, 2003. márciusi invázió óta az ország helyzete még egyáltalán nem konszolidálódott. Az egész politikai rendszer magán viseli az ideiglenesség, átmenetiség jegyeit, a politikai, vallási, etnikai, törzsi fragmentáltság következtében egymással rivalizáló, konfrontálódó közösségek, csoportok uralják a politikai színteret, viszonylag széles palettáját vázolva fel Irak lehetséges jövőjének az esetleges (véleményünk szerint a legkevésbé valószínűsíthető) széteséstől egészen egy föderatív államberendezkedésű, de alapjaiban egységes Irakig.

Az eltelt több mint hét évben az iraki alkotmányozás folyamatának az egyik leginkább vitatott kérdésévé a föderalizmus – az elterjedt szóhasználattal: „a régiók projektuma“ (masrúa al-akálím) – vált, amelynek a kurdok mellett egyes síita arab körök is a támogatóivá váltak. A régiók erősödő autonómiája pedig – együttvéve az északi kurd és déli síita régiók gazdag kőolajkészleteivel – magában hordozhatja az elszakadás szándékát és tényleges veszélyét.

Az utóbbi évek egyik legmarkánsabb vonása az iraki színtér iszlamizálódása. Mindezek miatt elengedhetetlenek részint a történelmi utalások, részint pedig az iraki főbb politikai (és ezzel szoros összefüggésben vallási) szereplők bemutatása, szoros összefüggésben az elmúlt évek történéseivel.

Letölthető publikációk:

Irak: az iszlám és a politikai hatalom viszonya705 KBPDF dokumentum2010.06.04.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius