Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

KATONA GÁBOR

Nemzetközi szerződések az Országgyűlés előtt

 

Amióta az emberiség a második világháborúban képessé vált önmaga elpusztítására, és a megsemmisüléstõl való félelmükben az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagállamai formálisan lemondtak a háborúról  mint a nemzetközi viták rendezésének eszközérõl, a korábbiaknál is hangsúlyosabb szerepet kapott a megegyezés a fegyveres összeütközések alternatívájaként. Emellett a nemzetközi jog vált globalizálódó világunk összetett nemzetközi kapcsolatainak rendezõ elvévé, a békésen együtt élõ népek közötti együttmûködés legfõbb eszközévé.

A nemzetközi szerzõdések joga ennek megfelelõen több más tudományterület érdeklõdését is felkeltette a politológiától a katonatudományokon át a közgazdaságtanig. A témáról több könyvtárnyi szakirodalom áll rendelkezésre, a nemzetközi jog és a nemzeti jog viszonyának elemzésére tudós iskolák jöttek létre, ezen iskolák eredményeit pedig mind a hazai jogtudomány, mind a jogalkotó felhasználta.

A tudományos publikációk általános elméleti alapot adnak a nemzetközi jog hazai érvényesülését biztosító jogi szabályozás kialakításához, a hatályos normák helyes alkalmazásához. Emiatt különösen hátrányos, hogy kevés mû foglalkozik ágazati kérdésekkel, így például a Magyar Országgyûlés – nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos – gyakorlatával. Az Alaptörvény hatálybalépését követõ rezsimváltást még egyetlen munka sem dolgozta fel.

A következõ oldalakon – egy rövid elméleti bevezetést követõen – megvizsgálom az Országgyûlés ciklusokon átívelõ, és a mindenkori hatályos szabályozás talaján álló, folyamatosan finomodó eljárását, elkísérve a nemzetközi szerzõdéseket – mint jogalkotási terméket – a törvényben történõ kihirdetésig.

Letölthető publikációk:

Nemzetkozi-szerzodesek-az-orszaggyules-elott801 KBPDF dokumentum2014.04.17.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius