Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

KEMENSZKY ÁGNES

A nyugat-balkáni uniós stratégia fejlődési irányai: stabilizáció és/vagy csatlakozás?

Az EU és a nyugat-balkáni országok kapcsolatát illetően széles körben elfogadott tény, hogy a régió hosszútávon érvényesülő stabilitásának záloga az európai struktúrákba történő integrálódás, s hangsúlyozottan az Európai Unió teljes jogú tagságának elnyerése. A regionális stabilizáció és az uniós tagság így egymást feltételező és erősítő, együtt járó fogalmakká szilárdultak, egyes szerzők véleménye szerint azonban a valós helyzet az, hogy a tagság ígéretét felhasználva igyekeznek az uniós döntéshozók elérni a demokratikus és piacgazdaságon alapuló rezsimek olyan fokú megszilárdítását, amely már nem hordoz biztonsági kockázatot az európai közösségre nézve. Az EU-tagság ebben az összefüggésben tehát sokkal inkább eszköznek, semmint célnak tekinthető, a valódi cél a stabilizáció.

A fenti állítások rávilágítanak ugyan a valós helyzetre, ám a témával foglalkozó szerzők többsége a hangsúlyok kitételénél és az ok-okozati összefüggések felvázolásánál kevésbé radikálisan fogalmaz: abban egyetértés mutatkozik, hogy az uniós Balkán-politika egyértelmű és világos célja a regionális stabilitás megteremtése, legtöbben azonban nem kérdőjelezik meg a tagság ígéretének komolyságát és hitelességét.  Vannak azonban arra utaló jelek, hogy részben a nemzetközi környezet, részben pedig az integráció belső történései következtében mintha lanyhulni látszana a lelkesedés a nyugat-balkáni államok Európába integrálása kapcsán, s tetten érhetőek olyan törekvések, amelyek legalábbis lassítani igyekeznek a közeledés sebességét. A tanulmány az első részében az Európai Unió Balkán-politikájának fejlődését mutatja be az eszközök és az egyes szakaszokat elválasztó korszakhatárok feltérképezésével, a második részben pedig kísérletet tesz a Nyugat-Balkán országaival kapcsolatos uniós politika értékelésére, elsősorban a hiányosságok bemutatására.

 

Letölthető publikációk:

A nyugat-balkáni uniós stratégia fejlődési irányai: stabilizáció és
vagy csatlakozás?156 KBPDF dokumentum2008.12.07.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius