Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Az Észak-atlanti Tanács nyilatkozata az ukrajnai helyzetrõl
2014.03.02.

 

Miközben az Ukrajnában, azon belül elsõsorban a Krímben kialakult válságos helyzet mindinkább növekvõ feszültségeket keltett a nemzetközi kapcsolatokban is. Különösen azután hogy 2014. március elsején az orosz államfõ felhatalmazást kapott a parlamenttõl, hogy fegyveres erõt alkalmazhasson Ukrajnában. A rendkívüli helyzetre való tekintettel Anders Fogh Rasmussen, a NATO fõtitkára összehívta Észak-atlanti Tanácsot. A tanács március 2-án (vasárnap) ülésezett, a tagországok Brüsszelben levõ nagyköveteibõl álló formában, mintegy hét órán át. A vita alapvetõen arról szólt, mennyire legyen határozott a NATO válasza az orosz akciókra. Mint az ülésen elfogadott nyilatkozatból kiderül, egyetértés alakult ki abban, hogy az atlanti szövetség nem kívánja a válság súlyosbítását, hanem politikai, diplomáciai kiútkeresést javasol.

 

North Atlantic Council statement on the situation in Ukraine

The North Atlantic Council condemns the Russian Federation’s military escalation in Crimea and expresses its grave concern regarding the authorisation by the Russian Parliament to use the armed forces of the Russian Federation on the territory of Ukraine.

Military action against Ukraine by forces of the Russian Federation is a breach of international law and contravenes the principles of the NATO-Russia Council and the Partnership for Peace. Russia must respect its obligations under the United Nations Charter and the spirit and principles of the OSCE, on which peace and stability in Europe rest. We call on Russia to de-escalate tensions.

We call upon the Russian Federation to honor its international commitments, including those set out in the Budapest Memorandum of 1994, the Treaty on Friendship and Cooperation between Russia and Ukraine of 1997, and the legal framework regulating the presence of the Russian Black Sea Fleet, to withdraw its forces to its bases, and to refrain from any interference elsewhere in Ukraine. We urge both parties to immediately seek a peaceful resolution through bilateral dialogue, with international facilitation, as appropriate, and through the dispatch of international observers under the auspices of the United Nations Security Council or the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE).

Ukraine is a valued partner for NATO and a founding member of the Partnership for Peace. NATO Allies will continue to support Ukrainian sovereignty, independence, territorial integrity, and the right of the Ukrainian people to determine their own future, without outside interference.

We emphasise the importance of an inclusive political process based on democratic values, respect for human rights, minorities and the rule of law, which fulfils the democratic aspirations of the entire Ukrainian people.

We met today, at Ukraine’s request, to consult in the NATO-Ukraine Commission. We intend to engage with Russia in the NATO-Russia Council.

Forrás: A NATO honlapja. In: http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_107681.htm

  

Az Észak-atlanti Tanács nyilatkozata az ukrajnai helyzetről

2004.03.02.

 Az Észak-atlanti Tanács elítéli az Orosz Föderáció katonai eszkalációját a Krímben, és súlyos aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az orosz parlament felhatalmazást adott az Orosz Föderáció fegyveres erőinek bevetésére Ukrajna területén.

Az Orosz Föderáció erőinek katonai fellépése Ukrajna ellen sérti a nemzetközi jogot és ellentétes a NATO-Oroszország Tanács, valamint a Partnerség a Békéért alapelveivel. Oroszországnak tiszteletben kell tartania az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt kötelezettségeit, továbbá az EBESZ elveit és szellemét, amely az európai béke és stabilitás alapja. Felszólítjuk Oroszországot, hogy törekedjen a feszültségek csökkentésére.

Felszólítjuk az Orosz Föderációt, hogy tartsa tiszteletben nemzetközi kötelezettségvállalásait, közöttük az 1994. évi Budapesti Memorandumban, az 1997. évi orosz-ukrán barátsági és együttműködési szerződésben, valamint az Fekete-tengeri Orosz Flotta jelenlétét szabályozó jogi keretben foglaltakat, vonja vissza csapatait a támaszpontjaira, s tartózkodjon mindenféle beavatkozástól Ukrajna további területein. Azt szorgalmazzuk, hogy mindkét fél késlekedés nélkül, kétoldalú párbeszéd útján, adott esetben nemzetközi segítséggel, továbbá az ENSZ vagy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) égisze alatt működő nemzetközi megfigyelők útján igyekezzen békés megoldást találni.

Ukrajna a NATO értékes partnere, a Partnerség a Békéért alapító tagja. A NATO-szövetségesek továbbra is támogatni fogják Ukrajna szuverenitását, függetlenségét, területi integritását, és az ukránok jogát ahhoz, hogy saját jövőjükről külső beavatkozás nélkül maguk dönthessenek.

Hangsúlyozzuk egy, a demokratikus értékeken, az emberi és a kisebbségi jogok, valamint a jogállamiság tiszteletén alapuló átfogó politikai folyamat fontosságát, amely valóra váltja az egész ukrán nép demokratikus törekvéseit.

Ukrajna kérésére ma összeült a NATO-Ukrajna Bizottság. Oroszországgal a NATO-Oroszország Tanácsban kívánunk találkozni.

 Forrás: Az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségének honlapja. In: http://ircblog.usembassy.hu/2014/03/03/az-eszak-atlanti-tanacs-nyilatkozata-az-ukrajnai-helyzetrol/

 

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius