Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Tschirsky bécsi német nagykövet jelentése Bethmann Hollweg kancellárnak Berchtold osztrák–magyar külügyminiszter helyzetmegítéléséről
1914.06.30.

1914. június 28-án Szarajevóban meggyilkolták Ferenc Ferdinand osztrák trónörököst. Június 30-án Heinrich von Tschirsky bécsi német nagykövet gróf Leopold Berchtold osztrák–magyar külügyminiszter helyzetmegítélésérõl jelentett Theobald von Bethmann Hollweg kancellárnak. Ebben hangsúlyozta, hogy Bécs a szerbeket teszi felelõssé a merényletért és energikus eljárást követel ellenük.

  

1914. június 30.

Gróf Berchtold ma azt mondta nekem, minden arra utal, hogy az összeesküvés szálai, amelynek a trónörökös áldozatul esett, Belgrádban futnak össze. A dolgot annyira átgondolták, hogy a merénylet végrehajtására szándékosan egészen fiatal embereket választottak ki, akikkel szemben csak egészen enyhe büntetést lehet kiszabni. A miniszter nagyon keserûen beszélt a szerb merényletszövésrõl. Itt már egészen komoly emberektõl többször hallottam a kívánságot, hogy egyszer már alaposan meg kellene leckéztetni a szerbeket. Egy sor olyan követelést kellene a szerbeknek állítani, amelyeket ha nem fogadnak el, energikusan lehetne eljárni velük szemben. Én minden ilyen alkalmat felhasználok arra, hogy nagyon nyomatékosan és komolyan óvjam õket az elsietett lépésektõl. Elõször is tisztában kell lenni azzal, mit akartak, mivel idáig csak egészen tisztázatlan érzelmi kitöréseket hallottam. Azután gondosan mérlegelni kellene egy esetleges akció esélyeit és figyelemmel lenni arra, Ausztria–Magyarország nem egyedül áll a világban, és kötelessége, hogy a szövetségeseire való tekintettel együtt számoljon az európai összhelyzettel is, s kifejezetten szem elõtt tartsa Olaszország és Románia magatartását a Szerbiát érintõ valamennyi kérdésben.

Forrás: Cronik Handbuch. Reden und Dokumente des 20. Jahrhunderts. Chronik Verlag, Gütersloh/München, 1996. 76–77. Fordította és közreadja Németh István.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius