Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

SZŰCS ANITA

A régi-új francia álom: Sarkozy versenyfutása Európáért

„Csupán egyetlen dolgot akarok: egy új francia álom mögé felsorakoztatni a franciákat” – mondta Nicolas Sarkozy 2007 áprilisában, az elnökválasztási kampány alatt. Az „új” francia álom a nagyhatalmiság évszázados, az V. köztársaságban de Gaulle által politikai doktrínává tett „régi” álmát takarta. A nagyhatalmiság Franciaország esetében a kontinentális hegemónia és a világpolitizálás iránti igény újabb és újabb formában megjelenõ igényét jelenti. A hidegháború után Franciaország világhatalmi igényeit bevallottan nem tudta nemzetállamként érvényesíteni. Ennek egyetlen lehetséges formája az állam hatalmának az európai integráción keresztül történõ multiplikálása lett, azaz a mélyítés élére állva a francia vezetésû Európa létrehozása. A francia külpolitika a mai napig ezen a korláton belül mozog. Ugyanakkor Sarkozy alatt az Európa-politikában a bilaterális kapcsolatok erõteljes felértékelõdését figyelhetjük meg. A tanulmány a 2007 óta eltelt idõszak francia Európa-politikájának mozgatórugóit és korlátait keresi.

Letölthető publikációk:

A régi-új francia álom: Sarkozy versenyfutása Európáért689 KBPDF dokumentum2012.10.10.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius