Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

HORDAI ZSUZSA

A kínai energiadiplomácia

Hordai Zsuzsa

A kínai energiadiplomácia

 

Bevezetés

Napjaink Kínája gazdasági tekintetben megfelel a XIX. század Nagy-Britanniájának. Kína ma a világ műhelye. Az ázsiai ország mindenhol jelen van, termékei megtalálhatók az összes kontinens polcain. Viszont míg a XIX. században az angolok a gazdasággal együtt, az óceánokat és a világpolitikát is uralták, Kína még csak most ébredezik több évszázadnyi álmából.

A világon egyedülálló fejlődési pályát leíró ázsiai gazdaság ma maga „a téma”. A kínai fejlődés, amely annyi ambivalens aspektust tartalmaz, rengeteg kérdést vet fel, amelyre kutatók és politikusok százai próbáltak meg a maguk módján válaszolni. A válaszok között vannak nagyon hasonlóak és nagyon eltérőek, a XXI. század majd mindenkétséget kizárólag eldönti, hogy kiknek volt igaza, és kik azok, akik téves úton haladtak a jövő feltérképezésében. Vannak, akik úgy vélik, hogy Kína megállíthatatlan úton halad a hiperhatalmi státusz felé, mások szerint a jelenleg fennálló egypártrendszer előbb-utóbb gátat szab majd a gazdasági fejlődésnek. A már ma is óriási jövedelemkülönbségek további növekedése a társadalom differenciálódását vonja maga után, ez pedig egy idő után alááshatja a jelenlegi összetartó erőt, a Kínai Kommunista Párt legitimitását. Azonban a mindenkori pártvezetés érthető módon meg kívánja őrizni vezető hatalmát, ennek érdekében tehát megtesznek mindent, hogy a gazdasági fejlődés pozitív hatásait ne csak az a másfél millió gazdag és mintegy 175 millió középosztálybeli kínai érzékelje mindennapi élete során, hanem az 1,3 milliárdos lakosság túlnyomó része.

Letölthető publikációk:

Hordai Zsuzsa: A kínai energiadiplomácia1.5 MBPDF dokumentum2007.11.30.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius