Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
69. szám (2018)E-KÖNYVTÁR

VÁGÓ PÉTER

ERASMUS & Co. Bevezetés a hallgatói és oktatói mobilitás világába

Milyen körülmények között indult 1987-ben az Erasmus-program? Évente átlagosan hány hallgató és oktató vesz részt nemzetközi mobilitásban? Jellemzõen mit tartanak a külföldi tartózkodásuk legnagyobb hasznának a hazatérõ Erasmus-hallgatók? Milyen konkrét mobilitási lehetõségek állnak a magyar hallgatók és oktatók rendelkezésére? Mi minden szükséges egy sikeres pályázathoz? Hogyan lehet egy-egy külföldi utat úgy elõkészíteni, hogy az a lehetõ legkevesebb többletkiadással járjon?

Vágó Péter munkája a hallgatói és oktatói mobilitás különbözõ elméleti és gyakorlati kérdései iránt érdeklõdõk számára készült. A könyv elsõ része egy általános bevezetõ után a legjelentõsebb európai mobilitási program, az Erasmus magyar nyelven eddig megjelent legrészletesebb elemzését adja a Magyarországon is igen népszerû program napi szintû mûködésének, illetve az ezt befolyásoló körülményeknek az árnyalt bemutatásával, majd egy külön fejezet foglalkozik a hazai mobilitási helyzettel. A gyakorlati megközelítésû második rész ezután a szerzõ saját mobilitási tapasztalatai alapján megfogalmazott javaslatokkal kíván a különbözõ mobilitási lehetõségek iránt érdeklõdõ jövõbeli pályázók segítségére lenni. 

Letölthető publikációk:

ERASMUS and Co. Bevezetés a hallgatói és oktatói mobilitás világába5.7 MBPDF dokumentum2018.11.20.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius