Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 RECENZIÓ
Hegedűs István Péter
Két új magyar könyv Ausztria 20. századi történetéről

(NÉMETH ISTVÁN: Ausztria a 20. században. Az „életképtelen” államtól a „boldogok szigetéig”. Tanulmányok., Az osztrák út. Ausztria a 20. században. Összegzés és dokumentumok)

A magyar történészek mindezidáig nem kényeztették el az olvasókat Ausztria történetének megismertetésével, jóllehet a két ország 1867 és 1918 között államszervezetileg is kapcsolatban állt egymással. Szinte érthetetlen, hogy legutoljára közel harminc éve, 1984-ben jelent meg magyar szerzőtől könyv a szomszéd országról: Kerekes Lajosé (Ausztria hatvan éve. 1918–1978. Karl Rennertől Bruno Kreiskyig. Gondolat Kiadó, Budapest, 1984.), amelynek szemlélete felett azonban már elszállt az idő. Az Osiris Kiadó lefordítatta és megjelentette ugyan 1998-ban Erich Zöllner: Ausztria története című munkáját, a szerző azonban rendkívül röviden szól hazája 20. századi történetéről: az 1918 és 1988-ig tartó időszakról összesen 63 oldalon írt (371–434. o.). Paul Lendvai: Az osztrák titok. 50 év a hatalom kulisszái mögött (Sanoma, Budapest, é.n.) című könyve pedig az újságíró szemszögéből és személyes élményei alapján írta meg az Ausztria történetét, s nem adott teljes képet arról.

Ezért valódi tudományos újdonság a 25 magyar szerző 35 Ausztriáról szóló tanulmányát tartalmazó vaskos tanulmánykötet, amelyben Németh István, az egri Eszterházy Károly Főiskola egyetemi tanára és Fiziker Róbert, az MTA Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa gyűjtött össze és adott közre.

Letölthető publikációk:

Hegedus_Istvan_Peter636 KBPDF dokumentum2012.03.01.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius