Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 KÖZLEMÉNY

ZSINKA LÁSZLÓ

Észrevételek a 20. századi európai identitás lehetőségéről. Kultúrkritikai jegyzet

 

Az elsõ világháború következtében az európai politikusok és értelmiségiek önbizalma jelentõs mértékben megfogyatkozott. A két világháború között kialakult az „európai válságirodalom”, amely egyesek szerint kontinensünk elkerülhetetlen, más vélemények szerint visszafordítható hanyatlását jósolta. „Európa” gyakran a kultúrpesszimizmus fogalmával kapcsolódott össze, amit a korabeli gondolkodók a legkülönfélébb formákban fejeztek ki. Ortega eltömegesedéssel kapcsolatos felfogása, Spengler kultúrkörelmélete, Thomas Mann és Huizinga polgári humanizmusa eltérõ diagnózisokkal és megoldási javaslatokkal álltak elõ. Az európai válságtudat egyszerre volt szellemi és politikai jellegû. Szellemi és kulturális szempontból az értelmiségieket az „eltömegesedés” és a „barbarizálódás” problémája izgatta, aminek felismerése egybeesett a polgári világkép és a haladásba vetett hit megrendülésével. A keresztény és polgári Európa arisztokratikus-liberális világképét nagy erejû kihívások fenyegették. Politikai szempontból az európai eliteket az Egyesült Államok és a Szovjetunió növekvõ gazdasági és katonai ereje töltötte el félelemmel. Ehhez járult hozzá a politikai szélsõségek és a nacionalizmusok megerõsödése az európai nemzetállamokban, aminek következtében Európa a 20. század elsõ felében közel került ahhoz, hogy a pusztulás szélére sodorja önmagát. A fenyegetõ kihívásokkal teli helyzetben nem meglepõ, hogy a két világháború közötti Európa-fogalom elsõsorban az erõsödõ válságtudat különbözõ rétegeihez kapcsolódott, illetve az európai történelembõl levezethetõ szellemi és kulturális értékek megõrzésére törekedett.

Letölthető publikációk:

Zsinka_Laszlo_Eszrevetelek376 KBPDF dokumentum2013.02.03.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius