Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 RECENZIÓ
Horváth Jenő
Kézikönyv a fasizmus-értelmezésekről

(DE FELICE, RENZO: Le interpretazioni del fascismo)

A fasizmusról szóló, a fasizmus magyarázatára és értelmezésére irányuló elsõ kísérletek egyidõsek magának a fasizmusnak a megjelenésével – így az elsõ fasizmus-interpretációk Olaszországban születtek. Ahogy erõsödött és terebélyesedett az olasz fasiszta mozgalom, úgy szaporodtak a róla szóló írások, hamarosan már Olaszország határain kívül is, és sorra jelentek meg a különbözõ politikai és ideológia beállítottságú, különbözõ típusú és színvonalú írások az olasz és a más országokban is jelentkezõ fasiszta mozgalmakról. Az akkori fasizmus-interpretációkban – mint De Felice könyvének bevezetõ részében kimutatja – lényeges fordulat mutatkozik a fasizmus németországi hatalomra jutását követõen. Bár akkor már Olaszországban lezajlottak a marcia su Roma tízedik évfordulójának ünnepségei is, és Kelet-Európa több országában is fasiszta jellegû kormányzás volt, valamint sok országban erõs fasiszta mozgalmak léptek színre, a fasizmus a korabeli írások tükrében mégis Európa számára igazi, komoly veszélyként csak Hitler hatalomra jutása után jelentkezett. A fasizmus-interpretációkban mutatkozó fordulat jellemzõit De Felice a következõkben foglalja össze: háttérbe szorulnak az addig viszonylag nagyszámú, a fasizmussal szimpatizáló írások; azok a magyarázatok is, amelyek a fasizmust kizárólag olasz jelenségként értelmezték; rendkívül megszaporodnak az antifasiszta harc céljait közvetlenül szolgáló politikai propaganda-írások; ekkortól jelentkeznek nagyobb számban – több országban is – a más-más ideológiai-politikai pozíciók alapján azok a fasizmus-értelmezések, amelyek a fasizmus megjelenésének és hatalomra jutásának gazdasági, társadalmi, történeti okait kutatják – vagyis amelyek tudományos szintû elemzéseket próbálnak adni.

Letölthető publikációk:

Kezikonyv_a_fasizmus-ertelmezesekrol483 KBPDF dokumentum2012.12.02.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius