Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

BRAUN ANDRÁS

A Nyugat-Balkán és az Európai Unió kapcsolata. A regionális együttműködése fejlődése

 

Az egykori Jugoszlávia országai a délszláv háborút követõen az 1990-es évek második részében kezdték meg demokratikus átalakulásukat, mely folyamat a 2000-es évek elején gyorsult fel. Az idetartozó országok mára mind megfogalmazták: további fejlõdésük érdekében az Európai Unióban képzelik el a jövõjüket. Az európai integrációba történõ betagozódás azonban hosszú folyamatnak ígérkezik, mert a megörökölt konfliktusok az új politikai dimenziókban is jelen vannak és komoly befolyásoló erõvel bírnak.

Ez a dolgozat tárgyalja az Európai Unió és a Nyugat-Balkán kapcsolatának alakulását mind régiós, mind országos szinteken. Mindezek mellett vizsgálja azokat a regionális együttmûködéseket, amelyek a nyugat-balkáni országok számára például szolgálhatnak az EU-csatlakozáshoz. Végezetül dolgozatom érvel amellett, hogy az országoknak miért érdeke az Uniós csatlakozás és miért ez az egyetlen releváns fejlõdési út.

 Írásom fõ vizsgálódási pontja a Nyugat-Balkán és az EU kapcsolata. Nézetem szerint, mivel az EU szükségét érezte egy szorosabb, régión belüli együttmûködés megteremtésének a Balkánon, tanulmányomban számba vettem azokat a mára már megkötött és még tervben lévõ egyezményeket, melyeknek célja az integrációba való belépés megkönnyítése és elérése.

Letölthető publikációk:

A-Nyugat-Balkan-es-az-EU-kapcsolata922 KBPDF dokumentum2014.12.05.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius