Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

GECSÉNYI LAJOS

Zsákutcában. A magyar-osztrák kapcsolatépítés problémái 1945–1949

A második világháború befejezését követõen lassan normalizálódó mindennapi életben, bár a gyõztes nagyhatalmak szigorú katonai ellenõrzése alatt álló Ausztria és Magyarország aligha gondolhatott hivatalos kapcsolatok kialakítására, a háború utolsó hónapjaiban osztrák földön rekedt sok tíz ezer polgári és katonai menekült, a koncentrációs táborok foglyai gondozásának, sürgõs hazaszállításának a megszervezése, nem is szólván az Ausztriába hurcolt hatalmas vagyon megmentésérõl, az elsõ napoktól kezdve magyar érdekképviselet létrehozását indokolta Bécsben. Május elsõ napjaiban a helyükön maradt külügyes alkalmazottak és a bécsi magyar intézmények tisztviselõibõl alakult ad hoc bizottság vezetõi több beadvánnyal fordultak Dálnoki Miklós Béla miniszterelnökhöz és a külügyminisztériumhoz, melyekben mielõbbi intézkedést kértek a helyzet kezelésére, mindenekelõtt a menekültek hazaszállításának megszervezésére. Hosszú mérlegelés után a külügyminisztérium augusztus folyamán a Magyar Vöröskeresztet hatalmazta fel arra, hogy egy bizottságot hozzon létre az ausztriai menekültek gondozására és hazaszállítására. Tagjai közé a menekültek politikai ellenõrzésére belügyi tisztviselõket is delegáltak. A Vöröskereszt munkájának nagyságát jelezte, hogy 1945 szeptemberétõl 1946 júliusáig Ausztria területérõl vasúton 95.000 embert szállított haza és ezenközben további 239.000 fõ átutazását biztosította Németországból és Franciaországból.

 

 

Letölthető publikációk:

Zsákutcaban551 KBPDF dokumentum2013.09.14.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius