Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

SZABÓ VIKTOR

A háborús felelősség kérdése – historiográfiai áttekintés

A háborús felelõsség kérdése (németül: Kriegsschuldfrage; franciául: question de la responsabilité dans la guerre; angolul: question of war guilt) csak az elsõ világégést követõen vált politikailag akut problémává. Elsõként a weimari köztársaságban kezdõdött nyilvános vita a háborús felelõsségrõl, amely aztán a háborúban részt vett többi országban is megindult. Ez többek között annak köszönhetõ, hogy az anyagi és emberi veszteség messze felülmúlta az addigi háborúkét, és a korábban elfogadott nemzetközi egyezmények – mint például a hágai, amely elsõsorban a hadviselés normáira vonatkozott – nagyjából hatástalanok maradtak.

Miután az 1914 nyarán kirobbant konfliktus világháborúvá szélesedett, a háborús kormányok propagandájukban igyekeztek elhárítani önmaguktól a felelõsséget. Megkezdõdött egyfajta kölcsönös egymásra mutogatás. Ennek középpontjában az állt, melyik ország mozgósította elõbb hadseregét, illetve, az egyes politikai eliteknek milyen érdeke fûzõdött a háború kirobbantásához. Ez a vita a háborút követõen is folytatódott.

Letölthető publikációk:

A-haborus-felelosseg-kerdese530 KBPDF dokumentum2014.06.29.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius