Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
11. szám (2009)E-KÖNYVTÁR

TÓTH ÁGNES

Magyar lendkerekek az új Törökország gépezetében, avagy gazdasági és kulturális együttműködés Törökország és Magyarország között az atatürki aranykor időszakában

Törökország történelme, nyelve és kultúrájának szinte minden területe 2005 óta érdekel, mikor elõször ebben az Európát és Ázsiát összekötõ országban jártam. Bár az egyetemen csak a Közel-Kelettel kapcsolatos órákon hallhattam elvétve ezen országról, mégis biztos voltam benne, hogy szakdolgozatom róla fog szólni, valamilyen Magyarországgal kapcsolatos kontextusban. A témaválasztáshoz végül Dévai Klára adta az ötletet, aki tudomásom szerint, az utolsó magyar, aki személyesen ismerte még Gázi Mustafa Kemál Atatürköt. Többek közt az õ élményei és családtörténete motiváltak arra, hogy egy olyan témát válasszak, mely szinte még teljesen feldolgozatlan hazánkban. Dolgozatom megírásában pedig dr. Rostoványi Zsolt, témavezetõm, illetve Szávai Ferenc professzor segítõkészsége és kritikai észrevételei, prof. dr. Vásáry István, az ELTE Török Filológiai Tanszék intézetigazgatójának, valamint Flesch István, az Atatürk és kora és A Török Köztársaság története címû könyv írójának tanácsai segítettek.

A dolgozat módszertanát illetõen, igyekeztem minél szerteágazóbb kutatásokat végezni, és minél szélesebb forráskörbõl meríteni információt. Elsõdlegesen magyar forrásokra támaszkodtam, azon belül is dolgozatom tartalmi alapjait a Magyar Országos Levéltárban elolvasott jelentések, táviratok, személyes levelek és egyéb dokumentumok adták. Ezenkívül sok hasznos információval szolgáltak az ELTE Török Tanszékén található könyvtárnak, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyûjteményének, a Parlament könyvtárának, illetve a Magyar Tudományos Akadémia Keleti Gyûjteményének és Könyvtárának könyvei, folyóiratai. A nem magyar vonatkozású, de a téma megértéséhez elengedhetetlen, fõleg gazdasági témákhoz felhasználtam angol nyelvû szakirodalmat is a Central European University könyvtárából és egyetlen török nyelvû irodalmat is török ismerõseim segítségével. Mivel nem tudtam nagy számban török nyelvû forrásokat használni, ezért természetesen dolgozatom nem mutathatja be teljes körûen, török szemszögbõl is a témámat.

Letölthető publikációk:

Magyar lendkerekek az új Törökország gépezetében, avagy gazdasági és kulturális együttműködés Törökország és Magyarország között az atatürki aranykor időszakában508 KBPDF dokumentum2009.10.19.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius