Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
A locarnói szerződések
1925.10.16.

 

A locarnói tárgyalásokat bevezetõ közvetlen lépést – az 1924. évi genfi jegyzõkönyv gondolatmenetéhez kapcsolódva – Németország az 1925. február 9-én Franciaországhoz, majd a többi szövetséges hatalmakhoz intézett jegyzékkel tette meg. Ebben felújította Cuno kancellár 1922. december 13-i javaslatát egy rajnai garanciális szerzõdés megkötésére vonatkozóan, amelyet akkor Franciaország nem fogadott el.

A locarnói konferencia következményeként Németországot 1926. szeptember 8-án felvették a Nemzetek Szövetségébe, amelyben nagyhatalomként a Biztonsági Tanács állandó tagja lett. 1926. december 12-én a gyõztes államok határozatot hoztak Németország katonai ellenõrzésének megszüntetésérõl.

A Rajna-vidék kiürítését az angol csapatok 1926 novemberében, a francia csapatok 1930. június 29-én fejezték be, tehát a versailles-i szerzõdésben megállapított 5 évnél korábban.

Hitler uralomra jutása után Németország 1935. március 16-án egyoldalúan felmondta a versailles-i szerzõdés katonai rendelkezéseit (V. rész). Bevezette az általános hadkötelezettséget, majd egy évvel késõbb, 1936. március 7-én felmondta a locarnói szerzõdést, a versailles-i szerzõdés 42–43. cikkeit, és csapataival megszállta a Rajna-vidék demilitarizált övezetét. (N.I.)

Forrás:

Halmosy Dénes: Nemzetközi szerzõdések 1918–1945. A két világháború közötti korszak és a második világháború legfontosabb külpolitikai szerzõdései. Második, átdolgozott és bõvített kiadás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Gondolat Könyvkiadó, 1983, Budapest.  233–247.

Letölthető publikációk:

A-locarnoi-szerzodesek453 KBPDF dokumentum2013.02.08.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius