Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Az Európai Tanács 2013. december 19–20-i ülésén elfogadott következtetések a közös biztonság- és védelempolitikáról
2013.12.19.

 

Az Európai Tanács Brüsszelben tartott 2013. második félévvégi rendes ülésén az elõre meghatározott napirendi pontok kerültek megtárgyalásra.

Ezek közül kiemelt helyen szerepelt a közös biztonság és védelempolitika problematikája, amely Az európai biztonsági stratégia 2003.december 12-i, majd a Jelentés az európai biztonsági stratégia végrehajtásáról. A biztonság megteremtése a változó világban címmel 2008.december 11én elfogadott dokumentumok után újra a tárgyaló asztalra került tematikus megbeszélés formájában.

A 2007–2008 óta tartó az Európát különösen sújtó gazdasági és társadalmi válság közepette a tanács ezúttal 22 pontban összegezte az EU álláspontját a közös biztonság- és védelempolitikára vonatkozóan. A dokumentum e politika sarokköveként leszögezi, hogy az EU a közös biztonság- és védelempolitikájával továbbra is hozzá kíván járulni a béke és a biztonság megõrzéséhez, s hogy ez a politika „továbbra is teljes mértékben a NATO tevékenységéhez illeszkedve alakul majd, az EU és a NATO közötti stratégiai partnerség elfogadott keretén belül, a két szervezet döntéshozatali autonómiájával és eljárásaival összhangban”. A dokumentum annyira az általánosságok szintjén marad, hogy alig érzõdnek azon az utóbbi években történt változások (a 2011-es „arab tavasz”, a szíriai polgárháború, a változó Afrika, stabilizálódott Oroszország, a felemelkedett Kína, Ukrajna elmaradt EU-társulási szerzõdése, stb.). Összességében mutatja az európai biztonsági stratégia gyengeségeit. Az Európai Tanács végsõ soron alig tudott többet tenni, mint felszólítani a tagállamokat, hogy mélyítsék el a védelmi együttmûködésüket.

Forrás: Az Európai Tanács következtetéseinek (már elfogadott) I. része, 1–22. pont. In: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/HU/ec/140228.pdf

 

 

Letölthető publikációk:

Az-europai-tanacs-a-kozosbiztonsag-es-vedelempolitikarol125 KBPDF dokumentum2013.12.24.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius