Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
A daytoni megállapodás Bosznia-Hercegovináról
1995.11.21.

A Bosznia-Hercegovináról szóló daytoni megállapodás/békeszerződés fontos szakaszhatár a az 1991 előtti Jugoszlávia felbomlásának történetében. A délszlávok államközössége, a (régi) Jugoszlávia felbomlása l991-1992-ben szecessziós háborúkkal és államalapításokkal kezdődött majd a három és fél évig tartó boszniai háborúba torkollott. Ennek a háborúnak vetett véget a daytoni megállapodás.

A békeszerződés három hetes alkudozás után, az Egyesült Államok kormányát képviselő Richard Holbrooke közvetítésével jött létre az ohiói Daytonban 1995. november 21-én. Az okmányt szerb részről Szlobodán Milosevics, bosnyák részről Alija Izetbegovics, horvát részről pedig Franjo Tudjman írta alá. A hivatalos aláírásra pedig december 14-én került sor Párizsban több nagyhatalom vezetőjének jelenlétében.

A tizenegy cikkből és tizenkét mellékletből álló megállapodás értelmében Bosznia-Hercegovina eredeti határainak megtartásával nemzetközi jogilag fennmarad, de dupla föderatív felépítésű állammá alakul, amely az önmagában is föderatív struktúrájú Bosnyák-Horvát Föderációt és a boszniai szerb köztársaságot (Republika Srpska) foglalja magába. Előbbi az államterület 51 százalékára, míg utóbbi a terület 49 százalékára terjed ki. A két entitás határán lévő multietnikus Szarajevó egységes mard és a föderáció része, de fővárosa az uniónak is. Mindkét tagálam saját elnökkel, parlamenttel és kormánnyal rendelkezik. Az egyezmény alapján szövetségi szintű ügynek számít a külkereskedelem, a külügy és a honvédelem. A megállapodás ezeken túl lehetővé teszi a menekültek számára az eredeti lakhelyükre való visszatérést és rendelkezik a polgári és katonai nemzetközi jelenlétről. A nemzetközi civil igazgatás vezető szerve a Békevégrehajtó Tanács, melynek feje a széleskörű jogosítványokkal rendelkező Boszniai Főmegbízott. A békefolyamatra 60 000 fős nemzetközi haderő felügyel (Implementation Force, IFOR), a megállapodás szerint egyelőre egyéves mandátummal.

A békeszerződés nem döntötte el véglegesen Bosznia-Hercegovina sorsát, továbbá nyitott maradt a volt Jugoszlávia területén kialakult több más konfliktusa is, amelyek közül az albánkérdés lesz a legsúlyosabb.

A daytoni megállapodás szövegét újra közreadja Grolmusz Viola Csilla.

A dokumentum angol nyelvű variánsának forrása: http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=380.

Letölthető publikációk:

A_daytoni_megallapodas31 KBHTM fájl2011.09.26.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius