Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 RECENZIÓ
Horváth Csaba
A bécsi földalatti

(HÖDL, JOHANN: Das Wiener U-Bahn-Netz. 200 Jahre Planungs- und Verkehrsgeschichte)

A vasút 19. századi megjelenése nemcsak az egyes városok közötti, hanem a helyközi közlekedést is gyökeresen átalakította. Korábban a postakocsi és az omnibusz számított a leggyorsabb közlekedési eszköznek a világon mindenhol, így Bécsben is, az 1800 évek elejéig. A „közlekedés első forradalmaként” aposztrofált vasút feltűnése hamar átírta az eddig utazási szabályokat. Ez rányomta a bélyegét a városok, így az osztrák főváros képére is. Ezen új eszköz a tér- és időérzékelést átformálva az emberek életére, mindennapjaira, szokásaira, az utazási kultúrára és – mint esetünkben látni fogjuk – a városi lét átalakulására is nagy hatással volt.

Johann Hödl A bécsi (földalatti)vasút-hálózat című 2009-ben megjelent munkája hiánypótlónak nevezhető abban a tekintetben, hogy eddig még nem látott napvilágot olyan mű, amely a bécsi vasutak történetét szintetizálóan és nagy alapossággal írta volna le, nem mellékesen sok esetben a vasút társadalomtörténeti aspektusaira is részletesen kitérve és azt képekkel illusztrálva. A kötet mindeddig még csak német nyelven olvasható.

Letölthető publikációk:

A bécsi földalatti123 KBPDF dokumentum2010.12.04.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius