Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 TANULMÁNY

JORDÁN GYULA

Az új főszereplő: Kína

Kína az 1970-es évek végén elindult reformidőszak eredményeként rendkívül látványos, az egész világ figyelmét magára irányító fejlődést, növekedést produkált. Ennek eredményeként meghatározó súlyú és befolyású regionális hatalommá vált, amely azonban már joggal tart igényt globális szerepvállalásra is. Az újkori történelem minden más feltörekvő, emelkedő hatalmához (Japán, Szovjetunió, Németország) hasonlóan Kína is a bizonytalanság, az instabilitás elemeit viszi a nemzetközi politikába. E korábbi példákhoz hasonlóan Kína jelenlegi magatartásában és döntéseiben is igen sok az ismeretlen, illetve sokféleképpen magyarázható vagy értelmezhető tényező. Ráadásul a hidegháború utáni időszak teljesen új világhelyzetében kell szembesülni Kína helyének és szerepének problémáival. A kilencvenes évek elején, közepén a bizonytalansági tényezők és folyamatok hatására bontakozott ki a vita a „Kína-fenyegetésről”, vagyis arról, hogy a gyorsan növekedő Kína miként és milyen mértékben fenyegeti ma és a jövőben a nemzetközi közösséget, és ez utóbbinak mit kell tennie e „fenyegetés” csökkentése, ellensúlyozása érdekében. Akár a gyors változások egyik mutatójaként is felfoghatjuk, hogy az utóbbi időben ezek az aggodalmak és viták csökkentek és elhalkultak, helyettük előtérbe került annak mérlegelése, hogy Kína milyen haladást tett a nemzetközileg elfogadott normákhoz való alkalmazkodásban.

Kína felemelkedésével kapcsolatban nem lényegtelen kérdés arra emlékeztetni, ami ennek értékelését a kínaiak felfogásában befolyásolja. Nevezetesen, hogy nemzedékek óta a kínai vezetők legáltalánosabb és legfőbb stratégiai célkitűzése Kínát világhatalommá tenni.

Letölthető publikációk:

Az új főszereplő: Kína128 KBPDF dokumentum2009.11.17.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius