Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 KÖZLEMÉNY

WENDT, BERND JÜRGEN

1933. január 30. Legális forradalom?

 

Érdemes közelebbrõl megvizsgálni a „legális forradalom” fogalmát, amelybe a hatalom birtokosai és szorgos cinkosaik 1933. január 30-át és a követõ hetek és hónapok történéseit propagandisztikus céllal beöltöztették. Ez a paradox fogalmi keverék a látszólagos legalitásból az eszköz megválasztásában és a politikai-társadalmi rend forradalmi megváltoztatásából a célkitûzésben nyitja meg számunkra az utat a modern erõszakos hatalommegragadás technikájának és taktikájának megértéséhez. Ez a varázsige éppenséggel ideálisan alkalmazkodott a németek politikai identitásához, akikrõl Lenin állítólag egyszer azt mondta, hogy a forradalom azért olyan nehéz náluk, mert a forradalmárok a döntõ pillanatban elõször azon fáradoznak, hogy peronjegyet váltsanak. Hitlernek is meg kellett tapasztalnia 1923-ban, hogy a puccs, még ha céljaival azonosulnak is, azonnal elbukna a lakosság nyugalom és rend iránti igényén. A legalitási taktika, amely mellett ezért döntött a müncheni fiaskó után, saját pártjában is éles ellenállásba ütközött, de végül 1933-ban biztosította számára a rendszeretõ polgárok, a bürokraták, a rendõrség és a hadsereg, a birodalmi elnök és konzervatív szövetséges partnerei lojalitását és helyeslését. „A nemzetiszocialista forradalom, összehasonlítva a bolsevikkal, éppenséggel békésen és teljesen vértelenül zajlott le!” – hangzott a megnyugtató és minden kétséget kizáró érvelés. S amikor a barna hordák tevékenysége a „vad” internálótáborokban mégis túlságosan szörnyûséges lett, akkor meg lehetett vigasztalódni: „ahol gyalulnak, ott hullik a forgács” és „ha ezt a Führer tudná!”

Letölthető publikációk:

Wendt_1933-januar-30.541 KBPDF dokumentum2013.02.03.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius