Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
A G7 vezetőinek nyilatkozata Ukrajnáról
2014.07.31.

Az Ukrajnában, illetve az Ukrajnával kapcsolatosan kialakult válság (2013–2014) folyamatában válságos helyzetbe került a világ vezetõ ipari hatalmainak évtizedek óta mûködõ csoportosulása a G8 is, amelynek 2014-ben Oroszország a soros elnöke. A Krím orosz annexiója kapcsán az Oroszországgal szembeni amerikai és EU-os szankciós lépések sorába illeszkedett az Oroszország nélkül Hágában tartott G7 találkozó és az ott elfogadott ún. hágai nyilatkozat, amelyben elítélték a de facto megtörtént orosz annexiót és felsorolták a G7 keretében bevezetésre kerülõ szankciós intézkedéseket.(Lásd A világ hét vezetõ ipari hatalmának (G7) hágai nyilatkozata. In: http://www.grotius.hu/doc/pub/NIUBUY/2014-03-24_a-g7-hagai-nyilatkozata_angol-es-magyar-nyelven.pdf) A hágai nyilatkozat bizonytalanná tette a G8 keretében Oroszországgal való együttmûködés folytatásának kilátásait.

2014. június 4–5-én G7-ek újabb csúcstalálkozót tartottak Brüsszelben, amely nyilvánvalóvá tette az Oroszország nélküli G7 formáció „állandósulását” és az Oroszországgal szembeni irányvonalat.

A G7-ek 2014. július 31-i ülésén újabb nyilatkozatban figyelmeztették Oroszországot, hogy szankciókkal kell szembenéznie, ha nem változtat az Ukrajnával kapcsolatos politikáján. A csúcstalálkozón elfogadott nyilatkozat politikailag kötelezõ erõvel bír a G7-ek összes tagja számára. (HJ)

 

 

A G7 vezetõinek nyilatkozata Ukrajnáról

2014.07.31.

 

Mi, Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok vezetõi, valamint az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökei súlyos aggodalmunkat fejezzük Oroszország cselekedetei miatt, amelyekkel folyamatosan aláássa Ukrajna szuverenitását, területi integritását és függetlenségét. Ismételten elítéljük a Krím-félsziget illegális orosz bekebelezését és a Kelet-Ukrajna de-stabilizálására irányuló tevékenységet. Ezek a cselekedetek elfogadhatatlanok és sértik a nemzetközi jogot.

Elítéljük a maláj légitársaság MH17-es gépének tragikus lelövését és 298 ártatlan ember halálát. Azonnali, teljes, akadályozatlan és átlátható nemzetközi vizsgálatot követelünk! Arra szólítunk fel minden részvevõ felet, hogy az ENSZ Biztonsági Tanács 2166. határozata értelmében a katasztrófa helyszínén és környékén haladéktalanul léptessenek életbe tûzszünetet, õrizzék meg és tartsák teljes tiszteletben azt, hogy a vizsgálatot végzõk megkezdhessék a munkát, összegyûjthessék az áldozatok földi maradványait és személyes tárgyait.

Ez a rettenetes esemény vízválasztó is lehetett volna e válságban, ha hatására Oroszország felfüggeszti Ukrajnában az illegális fegyveres csoportok támogatását, biztosítja Ukrajnával közös határát, s leállítja a fegyverek, felszerelések és harcosok egyre fokozódó átáramlását, hogy gyorsan és érdemi módon enyhülhessen a feszültség.

Azonban Oroszország sajnálatos módon nem változtatott az addigiakon. Ezen a héten mindannyian újabb összehangolt szankciókat jelentettünk be Oroszország ellen, az orosz gazdaság kulcsfontosságú ágazataiban mûködõ specifikus vállalatokat is beleértve. Szerintünk igen fontos demonstrálnunk az orosz vezetõknek, hogy le kell állniuk a kelet-ukrajnai szeparatisták támogatásával, s érdemi módon részt kell venniük a politikai folyamat feltételeinek megteremtésében.

Továbbra is az a meggyõzõdésünk, hogy létezik politikai megoldás is az egyre több civil áldozatot követelõ válságra. Mi az ukrán válság békés megoldását szorgalmazzuk, és hangsúlyozzuk annak fontosságát, hogy haladéktalanul hozzáfogjanak Porosenko elnök béketervének megvalósításához. Ezért minden felet arra buzdítunk, hogy a július 2-ai Berlini Nyilatkozat alapján Ukrajna területi egységének fenntartása érdekében hozzanak létre azonnali, tényleges és fenntartható tûzszünetet. Oroszországot felszólítjuk arra, hogy vesse latba a szeparatista csoportokra gyakorolt befolyását, s többek között az EBESZ megfigyelõkön keresztül biztosítsa a határ hatékony védelmét. Támogatjuk a tûzszüneti feltételek megteremtésében központi szerepet játszó EBESZ-t és a háromoldalú kontaktcsoportot.

Oroszországnak még most is módjában áll, hogy a feszültség csillapítása mellett döntsön, ami a szankciók feloldásához vezetne. Ha mégsem így tesz, biztosítani fogjuk, hogy káros cselekedeteiért még nagyobb árat fizessen.

Forrás: |G-7 Leaders Statement on Ukraine | The White House | Office of the Press Secretary | For Immediate Release |July 30, 2014 In: Az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségének honlapja - http://ircblog.usembassy.hu/

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius