Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
9. szám (2009)E-KÖNYVTÁR

MOORSEL VIKTOR

Csendesedő hullámok a Tajvan-szorosban?

Mostanra egyértelmûvé vált, hogy az új tajvani elnök, Ma Jing-csiou hatalomra kerülése mérföldkõnek számít a tajvani-kínai kapcsolatok fejlõdése szempontjából. Elõdje, Csen Suj-pien – aki 2000-2008 között volt a sziget elnöke – mindig is gyanakvóan tekintett Kínára és lehetõségeihez mérten igyekezett gátat szabni a két terület közötti kapcsolatok fokozatos mélyülésének, emellett nem volt híjában a Peking-ellenes megnyilatkozásoknak sem. Ehhez képest hatalmas elõrelépésnek számít, hogy Tajpej jelenleg – immáron Ma elnöksége alatt – egy szabadkereskedelmi övezet kialakításával kapcsolatban egyeztet Pekinggel, sõt, felvetõdött a felek közötti békeszerzõdés megkötésének lehetõsége is, melynek nyomán a Kína és Tajvan között már mintegy hatvan éve érvényben lévõ hadiállapot is megszûnhetne.

Ám a két terület kapcsolataiban megindult látványos fejlõdésnek szükségszerûen kell, hogy legyenek bizonyos határai. Mindez abból fakad, hogy továbbra is számos – többek között a politikai és identitásbeli szembenállásban gyökerezõ – alapvetõ ellentét maradt fenn Peking és Tajpej között, melyek feloldása radikális álláspontbeli változást kívánna meg legalább az egyik fél részérõl.

Tanulmányomban éppen arra kívánok rámutatni, hogy bizonyos – a Kína és Tajvan közötti konfliktus megoldása szempontjából kulcsfontosságú – kérdéseket illetõen az álláspontok egymáshoz való közelítése már-már leküzdhetetlen akadályokba ütközik. Ennek következtében – rövid és hosszú távon egyaránt – csekély esélyt látok a Tajvan-kérdés békés, a felek közötti párbeszédre és kompromisszumokra épülõ végleges rendezésére.

Letölthető publikációk:

Csendesedő hullámok a Tajvan-szorosban?441 KBPDF dokumentum2009.09.29.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius